Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Ủy ban nhân dân

Đăng ngày 01 - 01 - 2019
100%

Đ/c Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Năm sinh: 1977; quê quán: Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

​*************************************************

Đ/c Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Năm sinh: 1977; quê quán: Hoằng Ngọc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

*************************************************

Đ/c Trương Trọng Tuấn -  HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Năm sinh: 1982; quê quán: Thiệu Trung - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

​*************************************************

Đ/c Hà Văn Thông -  UV BTVHU, Trưởng Công an huyện

Năm sinh: 1979; quê quán: Nam Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học cảnh sát; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

​*************************************************

Đ/c Bùi Trung Hiền -  UV BTVHU, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

Năm sinh: 1973; quê quán: Điền Lư - Bá Thước - Thanh Hóa

Dân tộc: Mường, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân Sự; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

 

 

<

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân(01/01/2020 4:02 CH)

Huyện ủy(01/01/2020 3:45 CH)

Ủy ban nhân dân(01/01/2019 4:22 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
201 người đã bình chọn
1545 người đang online