Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Hội đồng nhân dân

Đăng ngày 01 - 01 - 2020
100%

Đ/c Hoàng Văn Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

Năm sinh: 1970; quê quán: Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

<

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân(01/01/2020 4:02 CH)

Huyện ủy(01/01/2020 3:45 CH)

Ủy ban nhân dân(01/01/2019 4:22 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
201 người đã bình chọn
1486 người đang online