Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ bảy, ngày 27 tháng 11 năm 2021
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2120/UBND-VHTT 19/11/2021 dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch COVID19.
2092/UBND-VHTT 16/11/2021 V/v thông báo kết quả ứng dụng CNTT phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện tính đến 12/11/2021
2689/qđ-ubnd 16/11/2021 Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Mường Mìn
2690/QĐ-UBND 16/11/2021 Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Xuân
2691/QĐ-UBND 16/11/2021 Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn đến năm 2030
2673/QĐ-UBND 15/11/2021 Về việc thành lập tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng huyện Quan Sơn
12/PA-UBND 12/11/2021 PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT NĂM 2022
2662/QĐ-UBND 12/11/2021 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020
217/KH-UBND 07/11/2021 Triển khai đợt xét nghiệm tầm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Quan Sơn bằng phương pháp test nhanh
2011/UBND-VP 06/11/2021 V/v triển khai đợt xét nghiệm tầm soát
2596/QĐ-UBND 05/11/2021 Về việc giao chỉ tiêu gọi công dân khám sức khỏe thực hiện Nghĩa vụ quân sự năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn
2493/QĐ-UBND 02/11/2021 Về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với các trường hợp đi từ các vùng có dịch đến huyện Quan Sơn
1991/UBND-VHTT 02/11/2021 V/v thông báo kết quả ứng dụng CNTT phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện tính đến 29/10/2021
1981/UBND-VP 01/11/2021 V/v tăng cường lãnh đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
185/KH_UBND 28/10/2021 Rà soát, bình xét, kiểm tra, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” , “Khu dân cư văn hoá”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” - năm 2021
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
168 người đã bình chọn
910 người đang online