Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
706/UBND-VHTT 20/04/2023 V/v hoàn thiện trang thiết bị Nhà văn hóa – khu thể thao bản, khu phố làm mẫu và nhân rộng thực hiện trên toàn địa bàn xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
686/UBND-VHTT 18/04/2023 V/v tuyên truyền giới thiệu, quảng bá các điểm đến du lịch
658/UBND-VHTT 14/04/2023 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch.
640/UBND-VHTT 12/04/2023 V/v thực hiện chuyển đổi Ipv6 cho các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Quan Sơ
386/UBND-NV 08/03/2023 V/v tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; Chấn chỉnh tác phong, lề lối công tác
375/UBND-VHTT 07/03/2023 V/v hướng dẫn tiếp và cung cấp thông tin cho báo chí.
367/UBND-VHTT 06/03/2023 V/v báo cáo số liệu phục vụ xây dựng Đề án “gắn biển đường, ngõ và đánh số nhà trên địa bàn huyện”
352/UBND-VHTT 03/03/2023 V/v hướng dẫn mô hình trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở.
356/UBND-VHTT 03/03/2023 V/v tăng cường công tác chỉ đạo công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại di tích trên địa bàn.
196/UBND-TNMT 14/02/2023 V/v triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
23/KH-UBND 10/02/2023 Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
15/BC-UBND 02/02/2023 Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 01 năm 2023
14/BC-UBND 02/02/2023 Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện Quan Sơn.
2/CTr-UBND 02/02/2023 Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2023
15/TB-HĐTD 13/01/2023 Thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn năm 2022
1 2 3 4 5 6    
    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    437 người đang online