Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/BC-UBND 02/02/2023 Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tháng 01 năm 2023
14/BC-UBND 02/02/2023 Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện Quan Sơn.
2/CTr-UBND 02/02/2023 Công tác của UBND huyện tháng 02 năm 2023
15/TB-HĐTD 13/01/2023 Thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Ngành giáo dục và đào tạo huyện Quan Sơn năm 2022
12/TB-HĐTD 08/01/2023 Thông báo niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh, sơ đồ vị trí các phòng, nội quy, hình thức phỏng vấn và thời gian kiểm tra sát hạch kỳ xét tuyển viên chức Ngành giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn năm 2022
2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Quan Sơn
Số: /2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
Số: /2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quan Sơn
Số: /2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quan Sơn
Số: /2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quan Sơn
Số: /KH-UBN 12/12/2022 Thực hiện “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2030”huyện Quan Sơn
Số: /2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Quan Sơn
Số: /2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Quan Sơn
Số: /2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quan Sơn
Số: /2022/QĐ-UBND 12/12/2022 ề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quan Sơn
1 2 3 4 5 6    
    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    224 người đã bình chọn
    315 người đang online