Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1832/QĐ-UBND 31/07/2020 Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới bản Xanh, xã Trung Hạ
1826/QĐ-UBND 30/07/2020 V/v thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS DTNT huyện
1827/QĐ-UBND 30/07/2020 V/v Điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Quan Sơn năm học 2020-2021
844/UBND-VHTT 30/07/2020 V/v thực hiên các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới.
1655/QĐ-UBND 10/07/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Điện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1656/QĐ-UBND 10/07/2020 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Điện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
1657/QĐ-UBND 10/07/2020 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Điện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
1663/QĐ-UBND 10/07/2020 Về việc phê duyệt kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện Quan Sơn
1651/QĐ-UBND 10/07/2020 Về việc công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Quan Sơn
1605/UBND-QĐ 06/07/2020 Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2020 - 2025
733/UBND-NV 03/07/2020 V/v hướng dẫn nộp hồ sơ dự xét thăng hạng viên chức năm 2020
1592/UBND-QĐ 03/07/2020 Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh, khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1593/UBND-QĐ 03/07/2020 phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thanh, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
1604/UBND-QĐ 03/07/2020 Về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên hạng II; chức danh nghề nghiệp thư viện viên từ hạng IV lên hạng III năm 2020
1603/QĐ-UBND 03/07/2020 Về việc tuyển dụng viên chức
1 2 3 4 5 6