Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 14 tháng 8 năm 2022

Huyện ủy

Đăng ngày 01 - 01 - 2020
100%

 

Đ/c Lương Thị Hạnh - Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Năm sinh: 1976; quê quán: Sơn Lư, Quan Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

Đ/C Hà Xuân Thành - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy

Năm sinh:  1970       quê quán: xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Dân tộc: Kinh, tôn giáo: không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân

Lý luận chính trị: Cao cấp

Đ/c Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Năm sinh: 1966; quê quán: Phú Lệ - Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

Đ/c Trịnh Vinh lực - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện

Năm sinh: 1975; quê quán: Xuân Thành - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

Đ/c Phạm Hồng Kiêu - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Năm sinh: 1968; quê quán: Hồi Xuân - Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc: Thái, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

Đ/c Lê Đình Xuân - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Năm sinh: 1971; quê quán: Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Dân tộc: kinh, tôn giáo: Không

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học; Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

 

<

Tin mới nhất

Hội đồng nhân dân(01/01/2020 4:02 CH)

Huyện ủy(01/01/2020 3:45 CH)

Ủy ban nhân dân(01/01/2019 4:22 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
201 người đã bình chọn
1572 người đang online