Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2022


Bản Na Hồ, xã Sơn Điện đón nhân bằng công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
195 người đã bình chọn
241 người đang online