Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
104 người đã bình chọn
1034 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=47

Tập huấn triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office) (13/08/2018)

Ngày 10/8/2018, tại Hội trường xã Tam Lư, Phòng Văn hóa và Thông tin và Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp UBND xã Tam Lư tổ chức tập huấn thực hiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD...

QUAN SƠN 15 NĂM PHÁT TRIỂN KT- VH - XH, QUỐC PHÒNG - AN NINH (30/10/2012)

Được thành lập theo Nghị định 72/CP ngày 18 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Quan Hóa cũ, trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Quan Sơn hôm nay đã...