Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
309 người đã bình chọn
441 người đang online

Lịch sử hình thành

Đăng ngày 18 - 11 - 2019
100%

Quan Sơn là huyện vùng cao biên giới năm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa. Huyện được thành lập ngày 18-11-1996 theo Nghị định số 72/NÐ-CP của Chính Phủ trên cơ sở 9 xã: Trung Thượng, Trung Hạ, Trung Xuân, Sơn Thủy, Sơn Điện, Sơn Hà, Sơn Lư, Tam Lư, Tam Thanh và chính thức đi vào hoạt động ngày 1/1/1997.

Ngày 25-8-1999, xã Na Mèo và xã Mường Mìn được thành lập theo Nghị định số 65/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Xã Na Mèo được chia tách từ xã Sơn Thủy trên với 12.195 ha diện tích tự nhiên và 2.605 nhân khẩu. Xã Mường Mìn được chia tách từ xã Sơn Điện với 8.190 ha diện tích tự nhiên và 2.115 nhân khẩu.

Ngày 6-11-2003, thị trấn Quan Sơn được thành lập theo Nghị định số 131/2003/NĐ-CP của Chính phủ với 579,40 ha diện tích tự nhiên và 2.820 nhân khẩu của xã Sơn Lư.

Ngày 23-12-2008, xã Trung Tiến được thành lập theo Nghị định số 11/2008/NĐ-CP của Chính phủ thành lập trên với 4.405,5 ha diện tích tự nhiên và 2.935 nhân khẩu của xã Trung Thượng.

Hiện nay, Huyện Quan Sơn có 13 đơn vị hành chính gồm 12 xã và  Thị trấn Quan Sơn; có 6 xã biên giới với chiều dài 64 km đường biên giới giáp với 2 huyện Viêng Say và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Dân số có 37.343 người, với 4 dân tộc cùng sinh sống là Thái, Mường, Kinh, Mông, trong đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 81,14% dân số. Quan Sơn còn có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, có quốc lộ 217 chạy qua và cửa khẩu quốc tế Na Mèo./.

<

Tin mới nhất

Đền thờ Tư Mã Hai Đào(25/02/2023 8:43 CH)

Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn(18/11/2019 10:34 SA)

Điều kiện tự nhiên(18/11/2019 10:29 SA)

Lịch sử hình thành(18/11/2019 10:20 SA)

    °