Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
97 người đã bình chọn
1096 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=47

Hội nghị đánh giá công tác tuyển quân giai đoạn I (04/12/2017)

Sáng ngày 01 tháng 12 năm 2017, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Quan Sơn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển quân giai đoạn I và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo....

QUAN SƠN 15 NĂM PHÁT TRIỂN KT- VH - XH, QUỐC PHÒNG - AN NINH (30/10/2012)

Được thành lập theo Nghị định 72/CP ngày 18 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Quan Hóa cũ, trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Quan Sơn hôm nay đã...