Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
79 người đã bình chọn
324 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=47

Gương cán bộ xã làm kinh tế giỏi (03/01/2017)

Anh Vi Văn Thạnh, bản Hậu, xã Tam Lư, nhiều người biết đến, bởi anh là một cán bộ xã gương mẫu, một điển hình làm kinh tế tổng hợp giỏi tại địa phương hàng năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng.

QUAN SƠN 15 NĂM PHÁT TRIỂN KT- VH - XH, QUỐC PHÒNG - AN NINH (30/10/2012)

Được thành lập theo Nghị định 72/CP ngày 18 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Quan Hóa cũ, trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Quan Sơn hôm nay đã...