Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
89 người đã bình chọn
204 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=47

Triển lãm Ảnh, Tranh cổ động, phòng, chống ma tuý năm 2017 (11/05/2017)

Sáng 11-5, tại trung tâm Hội nghị huyện Quan Sơn, Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với UBND huyện Quan Sơn tổ chức “Triển lãm ảnh, tranh cổ động tuyên truyền về phòng, chống ma túy năm 2017”.

QUAN SƠN 15 NĂM PHÁT TRIỂN KT- VH - XH, QUỐC PHÒNG - AN NINH (30/10/2012)

Được thành lập theo Nghị định 72/CP ngày 18 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ huyện Quan Hóa cũ, trải qua chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, huyện Quan Sơn hôm nay đã...