Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
291 người đã bình chọn
3191 người đang online

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quan Sơn

Đăng ngày 09 - 04 - 2023
100%

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác tháng 04 năm 2023, sáng 06/4/2023, Ban Thường vụ Huyện uỷQuan Sơn tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền: Dự thảo Kế hoạch chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, giai đoạn 2023-2025; Dự thảo Tờ trình điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất gia đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

        Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí chuyên viên UBKT, BTC Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện; Trưởng các phòng, ban: Nông nghiệp & PTNT; VH&TT; GD&DT; LĐTB&XH; Tài chính - KH; TN&MT; KT&HT; Nội vụ; Dân tộc; Chi cục Thống kê; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Lư.

  Ths.Lê Đình Sơn - Giám đốc Cty TNHH kỹ thuật Tài Nguyên, môi trường Hà Nội (đơn vị tư vấn) báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu cho ý kiến vào dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023

        Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Dự thảo Tờ trình điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quan Sơn. Theo đó, tờ trình đã nêu cụ thể lý do điều chỉnh quy hoạch, nguyên tắc thực hiện, các bước thực hiện điều chỉnh, kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó nêu cụ thể số liệu tăng, giảm các loại đất; lý do tăng, giảm so với Quyết định của UBND tỉnh và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện. Các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tập trung vào định hướng sử dụng đất, việc phân bổ, các chỉ tiêu điều chỉnh... các đại biểu tập trung chủ yếu vào các chỉ tiêu như về đất lúa, đất Quốc phòng, đất ở đô thị, đất cụm công nghiệp v.v.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

        Phát biểu kết luận nội dung nội dung trên, đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất với ý kiến thảo luận tại hội nghị, giao đồng chí Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, trên cơ sở đó bổ sung đảm bảo tính khả thi; tham mưu củng cố, hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, đồng thời lập tờ trình làm rõ và bổ sung một số nội dung, nguyên nhân, lý do tăng, giảm cụ thể.... Phối hợp, thống nhất với đơn vị tư vấn trong quá trình lập quy hoạch phải tuân thủ các quy định và trên cơ sở kế thừa các quy hoạch cũ để lập đảm bảo phân bổ phù hợp, thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới… 

        Tiếp đó, hội nghị đã nghe, thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn giai đoạn 2023-2025. Nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ về chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị và trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; xây dựng diện mạo thị trấn Sơn Lư, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và văn minh. Phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, gắn với công tác quản lý, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2023-2025. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức của tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nâng cao chất lượng “gia đình văn hóa”, “khu phố văn hóa”, “toàn dân chung sức tham gia xây dựng đô thị văn minh”, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn trở thành đô thị loại V trước năm 2030.

Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

        Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lương Thị Hạnh cơ bản thống nhất nội dung báo cáo và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ nêu rõ: Công tác đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng trên địa bàn thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Do đó, các cơ quan, đơn vị, phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, có hiệu quả, bám sát theo Kế hoạch đề ra.

        Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục pháp luật đến từng tổ chức, cá nhân, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật; hiểu rõ mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác chỉnh trang đô thị; bảo vệ công trình sau khi được chỉnh trang; giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quang công trình, hè, phố sau khi được chỉnh trang.

        Thực hiện nghiêm công tác phối hợp, quản lý trật tự xây dựng, kịp thời ngăn chặn, phát hiện hành vi vi phạm lòng đường, vỉa hè… kiên quyết xử lý dứt điểm, đảm bảo trật tự xây dựng trên địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông, đồng thời kiên quyết xử lí triệt để các loại xe quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng chạy trên đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn (dừng hết các loại xe trước 30/4/2023).

        Việc đánh số, gắn biển số nhà và đặt tên đường, phố trên địa bàn huyện Quan Sơn có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho thông tin, giao dịch, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, dân tộc. Ngay sau hội nghị này, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo lấy ý kiến người dân ở các khu dân cư, hoàn thiện đề án, tài liệu, hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền, sớm triển khai thực hiện Đề án đánh số, gắn biển số nhà và đặt tên đường, phố trên địa bàn huyện Quan Sơn.

         Xác định nhiệm vụ quản lý, chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị và trật tự xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng. Trồng mới, trồng bổ sung hệ thống cây xanh (cây hoa ban) phấn đấu thành thị trấn hoa ban, huyện hoa ban, góp phần xây dựng huyện Quan Sơn ngày càng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bùi Đông

Trung tâm VHTTTT&DL huyện

<

Tin mới nhất

Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu...(21/02/2024 2:59 CH)

Đồng chí Trịnh Vinh Lực - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống...(31/01/2024 5:30 CH)

Phó Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân xã Sơn Hà(29/01/2024 5:09 CH)

Đồng chí Lê Tiến Lam - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống...(23/01/2024 6:09 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2024(23/01/2024 10:02 SA)

Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Quan Sơn học tập, trao đổi kinh...(16/01/2024 11:11 SA)

Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra, khảo sát hạ tầng bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy(07/01/2024 11:55 CH)

Chủ tịch UBND huyện Lê Hồng Quang thăm, kiểm tra công tác khóa sổ, động viên Kho bạc Nhà nước...(30/12/2023 9:06 CH)

HĐND Thị trấn Sơn Lư tổ chức kỳ họp thứ chín, nhiệm kỳ 2021 – 2026(28/12/2023 4:49 CH)

Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa thăm, tặng quà tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn(25/12/2023 4:26 CH)

UBND Quan Sơn triển khai phương án sản xuất vụ Xuân năm 2024(22/12/2023 3:15 CH)

Hội nghị tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công các...(21/12/2023 4:05 CH)

UBND huyện Quan Sơn tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2023(08/12/2023 4:26 CH)

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Trung Hạ trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện(07/12/2023 10:08 SA)

Phiên họp thường kỳ UBND huyện đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2023(22/11/2023 10:00 SA)

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện làm việc với UBND huyện về tình hình cấp giấy chứng nhận...(09/11/2023 5:38 CH)

    °