Huyện Quan Sơn sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới.

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
100%

Sáng 27/4/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện CTMTQG về Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Dự hội nghị có các đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch UBND huyện;  đồng chí Dương Văn Giang - Phó CVP Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch UBND xã, thị trấn; các chủ thể sản phẩm OCOP và tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua chung sức XDNTM trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, khai mạc hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị: Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, Chương trình XDNTM giai đoạn 2021-2025 của huyện Quan Sơn tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong 2 năm (2021-2022) và Quý I/2023, toàn huyện có thêm 5 bản đạt chuẩn Nông thôn mới, 2 bản đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu; 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Bình quân toàn huyện đạt 6,36 tiêu chí Nông thôn mới/xã, 2,82 tiêu chí NTM nâng cao/xã; 7,07 tiêu chí NTM/bản. Đã huy động được trên 47 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các tiêu chí  NTM, xây dựng các sản phẩm OCOP; xây mới, cải tạo nâng cấp trên 71,43 km đường giao thông nông thôn; 20,37 km kênh mương và rãnh thoát nước; 11 công trình thủy lợi; 130 phòng học các cấp; 6,8 km đường điện, 1 trạm biến áp; 11 nhà văn hóa bản; 6 công trình công sở xã, 5 công trình cấp nước sinh hoạt; xây dựng mới và chỉnh trang hàng nghìn nhà ở dân cư. Kết quả lũy kế đến nay (31/3/2023): Toàn huyện đã có 02 xã, 56 bản đạt chuẩn NTM; 09 bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Quan Sơn đứng thứ 24 trong 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có số xã hoàn thành xây dựng NTM.

 

Đồng chí Dương Văn Giang -  Phó Chánh VP Điều phối NTM tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Dương Văn Giang -  Phó Chánh VP Điều phối NTM tỉnh, cơ bản đồng tình với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Quan Sơn đã đưa ra để phấn đấu thực hiện XDNTM mới từ nay đến năm 2025, đồng thời lưu ý thêm một số vấn đề để tiếp tục trao đổi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình, đó là: Huyện Quan Sơn cần chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh để ban hành phù hợp với thực tế địa phương, theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào chiều sâu và bền vững, giải quyết các vấn đề tồn tại trong XDNTM; cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về huy động vốn, đầy đủ, kịp thời theo quy định, góp phần thu hẹp khoảng cách trong xây dựng NTM giữa các địa phương; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng NTM ở các cấp, các ngành, nhằm phát hiện mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, để chỉ đạo phổ biến nhân rộng; đồng thời, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểuchỉ đạo hội nghị, đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG, xây dựng NTM thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG, xây dựng NTM, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã  cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và các văn bản triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới toàn diện, nâng cao và bền vững, mang đặc trưng miền núi, với phương châm “Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”. Tiếp tục Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với tích tụ, tập trung đất đai; đổi mới hình thức tổ chức sản xuất. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, huy động tối đa nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân để tập trung xây dựng NTM. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về việc thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, chú trọng việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu 

Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trao giấy khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2025.

Tin, ảnh: Bùi Đông

Trung tâm VHTT-TT&DL huyện Quan Sơn

 

 

 

<

Tin mới nhất

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các...(22/05/2023 11:06 SA)

Tiếp tục chương trình làm việc với Công ty Bamboo King Vina về đầu tư phát triển khu du lịch(15/05/2023 11:28 SA)

Đoàn công tác huyện Quan Sơn tham quan và làm việc với Công ty CP BamBoo King Vina(13/05/2023 3:37 CH)

UBND huyện Quan Sơn họp giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2023(09/05/2023 9:19 CH)

Huyện Quan Sơn sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới.(28/04/2023 3:25 CH)

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn huyện(21/04/2023 11:24 SA)

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Quan Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ quý I,...(19/04/2023 4:51 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện quy hoạch, bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng...(14/04/2023 4:38 CH)

Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quan Sơn(09/04/2023 5:41 CH)

Chủ tịch UBND huyện Lê Hồng Quang kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại tuyến đường Xa Mang(06/04/2023 9:13 SA)

Hội nghị trực tuyến công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045(02/04/2023 10:14 SA)

Hội nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(30/03/2023 2:49 CH)

Hội nghị tổng kết “Giới thiệu, công bố và đón nhận chứng chỉ FSC cho nhóm hộ các xã Mường Mìn,...(30/03/2023 10:59 SA)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    402 người đang online