Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ bản Hạ, xã Sơn Hà

Đăng ngày 02 - 04 - 2023
100%

Sáng ngày 31/3/2023, đồng chí Hoàng Văn Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự sinh hoạt chi bộ bản Hạ, xã Sơn Hà. Cùng dự có đồng chí Vi Thị Trọng - HUV, Chủ tịch HLH Phụ nữ huyện; đại diện các phòng ban, UB MTTQ, lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Hà.

   

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ bản Hạ

        Chi bộ bản Hạ thuộc Đảng bộ xã Sơn Hà hiện có 46 đảng viên. Tại cuộc họp, chi bộ đã thông tin tình hình thời sự Trung ương và  trên địa bàn tỉnh; quán triệt một số văn bản của chỉ đạo của cấp trên. Tháng 3/2023, chi bộ thực hiện tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng trong đảng viên và Nhân dân; thường xuyên triển khai tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản của cấp trên; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị, tiếp tục chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”...

        Tại Hội nghị, các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Hà đã triển khai 4 nghị quyết, 3 chương trình chuyên đề giai đoạn 2020 - 2025.

Đ/c Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Sơn phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ bản Hạ, Đảng bộ xã Sơn Hà

        Đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung, quy trình, cách thức tổ chức, các ý kiến đóng góp của đảng viên thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Văn Sơn đề nghị: Chi bộ, Ban quản lý bản Hạ, xã Sơn Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết và chương trình chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện giai đoạn  2021-2025 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI đề ra. Đây là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển trước mắt và lâu dài của huyện; tác động trực tiếp đến đời sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 12/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục tăng cường chính trị tư tưởng, thực hành tiết kiệm, tích lũy và phân bổ hợp lý nguồn lực phát triển kinh tế hộ thông qua mô hình “Sổ tiết kiệm gia đình và quỹ tài chính phát triển cộng đồng”. Chr trương của Nghị quyết là đẩy nhanh việc bài trừ, tiếp tục xóa bỏ những hủ tục, thói quen sinh hoạt lạc hậu, kết hợp với việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp; thực hành tiết kiệm trong Nhân dân để phát triển kinh tế hộ gia đình và huy động tổng hợp các nguồn lực để phát triển cộng đồng với phương châm “Tích góp tiền để xây dựng tổ ấm, tiết kiệm tiền để phát triển tương lai”, với mức đóng phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình; với nhóm hộ còn lại, vận động mỗi gia đình mở sổ tiết kiệm...

        Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện mong muốn cán bộ, đảng viên và Nhân dân bản Hạ luôn đoàn kết, đồng thuận, tiên phong gương mẫu đi đầu ủng hộ tham gia, giám sát việc tổ chức thực hiện để đưa các nghị quyết, chương trình chuyên đề giai đoạn 2020-2025 đi vào cuộc sống; tiếp tục duy trì, mở rộng, phát triển chăn nuôi vịt thương hiệu của địa phương; nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan, môi trường làng xóm xanh-sạch-đẹp... Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phương hướng quí 2 năm 2023 đề ra.

Bá Thống

Trung tâm VHTTTT&DL huyện

<

Tin mới nhất

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    475 người đang online