Sức lan tỏa của tác phẩm "Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng" đối với toàn đảng viên đảng bộ huyện Quan Sơn.

Đăng ngày 03 - 02 - 2023
100%

Tựa đề của tác phẩm lúc đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên là “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”, khi chuẩn bị kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng, cũng là kỷ niệm cuối cùng của Bác về ngày Đảng ta ra đời. Bác cho mời hai đồng chí: Chánh văn phòng Trung ương và Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng đến để Bác giao nhiệm vụ chắp bút thể hiện giúp Bác. Khi hai đồng chí có mặt, Người đã ân cần căn dặn: “Đề cương Bác đã xây dựng, giờ Bác cho các chú một tuần để chắp bút thể hiện giúp Bác nội dung, rồi chuyển lại cho Bác để Bác sửa, các chú lưu ý giúp Bác viết ngắn gọn thôi nhé, tối đa không được quá một nghìn từ”. Về sau, tác phẩm được Bác chỉnh sửa chính thức cho đăng chỉ vẻn vẹn có bảy trăm từ.

Sau một tuần, hai đồng chí được Bác giao nhiệm vụ chắp bút thể hiện giúp Bác đã đem bài đến nộp cho Bác. Bác xem một lượt rồi tiếp tục căn dặn hai đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng: “Bây giờ các chú đem đi nhân bản ra gửi cho tất cả các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đọc và nói giúp Bác, đồng chí nào có ý kiến góp ý gì thì chỉnh sửa trực tiếp vào đây cho Bác, rồi các chú tập hợp lại cho Bác để Bác xem”. Hai đồng chí thực hiện đúng như lời dặn của Người. Khi tập hợp đủ các bản của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị chỉnh sửa góp ý đưa về cho Bác (mục đích là để các đồng chí lãnh đạo cấp cao đọc trước và tự răn mình) thì Người lại nói: “Bác cho các chú một tuần để chuẩn bị, giờ các chú cho Bác một ngày để Bác sửa rồi các chú đến lấy bài đi đăng”. Đúng hẹn, sau một ngày, hai đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng ta đến gặp Bác lấy bài để gửi đến tòa soạn đăng cho kịp ngày thành lập Đảng. Khi đến lấy bài, hai đồng chí đã mạnh dạn đề đạt ý kiến của mình với Bác, xin thay đổi tên tác phẩm thành “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Nghe xong, Bác hỏi hai đồng chí lý do vì sao lại thay đổi tên của tác phẩm như vậy. Hai đồng chí trình bày với Bác rằng, hiện tại thì đại đa số cán bộ đảng viên của ta là tốt, chỉ có số ít mắc vào lỗi lầm cá nhân chủ nghĩa thôi, nên xin Bác cho chuyển vế sau là “xây” lên trước, còn vế trước “chống” thì chuyển xuống sau. Bác trầm ngâm một lát rồi nói với hai đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng “Ý của các chú cũng có lý, ở đây các chú có hai người, các chú là đa số, còn Bác chỉ có một mình, Bác là thiểu số đúng không? đây còn thể hiện tính nguyên tắc của Đảng. Thôi được Bác chấp nhận nhượng bộ với các chú, các chú cầm bài đến tòa soạn đăng ngay đi cho kịp kẻo muộn, nhưng Bác nhờ các chú nói với Tổng biên tập giúp Bác một câu là tên bài báo thì đổi lại như ý của các chú cũng được, còn trong ruột bài báo thì dứt khoát phải giữ lại cho Bác một câu “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Do đó, khi đăng trên báo Nhân dân số 5409 ra ngày 3/02/1969 có tên là “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, chúng ta càng thấy tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng to lớn đối với Đảng ta. Nó thực sự quyết định đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ ta. Qua nhiều nhiệm kỳ, Đảng ta đã có rất nhiều nghị quyết nói về xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kết luận số 21 (khóa XIII)… Gần đây, trên cơ sở thực hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Để ngăn chặn tình trạng này, Đảng ta kiên quyết làm trong sạch Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Với 9 nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 nội dung biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên và 9 nội dung biểu hiện về “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Chính những nội dung của Nghị quyết chỉ ra những biểu hiện của căn bệnh cá nhân chủ nghĩa đúng như tư tưởng của Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” cách đây hơn 50 năm.

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, Nghị quyết TW4 (Khóa XII) đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016. Kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức. Trên cơ sở đó có quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội và là nhân tố quan trọng, có tính quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Có thể nói, Nghị quyết TW4 (Khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Đảng có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm gần đây. Nhìn lại hơn 50 năm qua, dưới ánh sáng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, với sự quyết tâm lớn của tập thể lãnh đạo Huyện Quan Sơn cùng với hơn 4.150 đảng viên, sinh hoạt ở 32 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Huyện đã tích cực phấn đấu lao động, học tập đưa ra những giải pháp lớn trong công tác xây dựng Đảng. Qua kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng trong đó có 6 tổ chức cơ sở đảng HTXSNV và 26 tổ chức cơ sở đảng HTTNV và 4.033 đảng viên trong toàn huyện có 555 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3.144 đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 317 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 17 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là một nỗ lực lớn của các cấp ủy Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu với các đồng chí Đảng viên góp phần xứng đáng là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội VI (nhiệm kỳ 2020 – 2025), trên quan điểm kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, nhằm thực hiện bằng được lời dạy của Bác “ Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa các nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật…”.  Để tạo niềm tin giữa dân với Đảng, trong những năm qua BCH Đảng Bộ huyện đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kết luận chú trọng tính nêu gương của cán bộ đảng viên. Các Nghị quyết số 04, 05, 06, 07, 12 đã làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các phong tục lạc hậu ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân đã dần loại bỏ, thưc hành tiết kiệm trong gia đình, cộng đồng gắn với việc giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng Huyện Quan Sơn ngày càng phát triển, góp phần vào sự phát triển của Đảng ta./.

<

Tin mới nhất

Đảng bộ Công an huyện Quan Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025(02/06/2023 11:30 SA)

Đảng bộ xã Mường Mìn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V,...(31/05/2023 6:03 CH)

Đảng ủy xã Trung Tiến sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng xã khóa III, nhiệm...(31/05/2023 5:43 CH)

Đảng ủy UBND huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm...(31/05/2023 4:43 CH)

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại...(30/05/2023 1:51 CH)

Đảng ủy xã Tam Lư sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025(30/05/2023 9:52 SA)

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ xã Sơn Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025(29/05/2023 5:03 CH)

Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề "Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc" tại xã Trung Hạ(26/05/2023 2:28 CH)

Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp chuyên đề) HĐND xã Tam Lư khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.(25/05/2023 6:10 CH)

Lễ an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm(25/05/2023 4:30 CH)

Sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Dân Đảng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025(24/05/2023 6:26 CH)

UBND huyện Quan Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023(24/05/2023 3:27 CH)

Khai giảng lớp chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" năm 2023.(24/05/2023 9:49 SA)

    Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
    233 người đã bình chọn
    36 người đang online