Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Sơn Thủy

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
153 người đã bình chọn
1515 người đang online