Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Thứ ba, ngày 18 tháng 5 năm 2021


Bản Na Hồ, xã Sơn Điện đón nhân bằng công nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
128 người đã bình chọn
803 người đang online