Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Quan Sơn

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 54/BC-UBND
Ngày ban hành 12/03/2018
Trích yếu Công tác GPMB thực hiện các dự án trọng điểm đến ngày 31/01/2018 trên các địa bàn huyện.
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường; đất đai
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm Tải xuống