Sơ đồ tổ chức

BỘ MÁY TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN HUYỆN QUAN SƠN

I. Thường trực HĐND huyện

1. Ông: Vũ Văn Đạt

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

 

Ngày, tháng, năm sinh:

10/10/1976

Quê quán:

Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 5 Thị trấn Sơn  Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0904.783.813

Chức vụ:

 Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

Nơi làm việc

Huyện ủy Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

02/4/2002

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 khung châu âu

2. Đồng chí: Hoàng Văn Sơn - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện


 

Ngày, tháng, năm sinh:

25/10/1970

Quê quán:

Nga Tân - Nga Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 1 - Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0912.605.117

Chức vụ:

Phó chủ tịch HĐND huyện

Nơi  làm việc:

HĐND huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

23/9/1997

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh B.

II. Thường trực UBND huyện.

1. Ông: Lương Tiến Thành

 Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch  UBND huyện

 

Ngày, tháng, năm sinh:

05/7/1977

Quê quán:

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0912.605.705

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc

UBND huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

...../......./19.......

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh B.

2. Đồng chí: Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV,  Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

Ngày, tháng, năm sinh:

25/11/1977

Quê quán:

Hoằng Ngọc -  Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Quan Sơn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0917.751.456

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện

Nơi làm việc

UBND huyện Quan Sơn

Ngày vào Đảng:

24/9/2000

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng anh khung B1 Châu âu

3. Ông: Nguyễn Văn Bình

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện

 

Ngày, tháng, năm sinh:

15/02/1970

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Định Công - Yên Định - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 5 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0919.014.570

Nghề nghiệp, chức vụ:

Phó chủ tịch UBND huyện

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư lâm nghiệp

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 ......

III. Các Ủy viên UBND huyện.

1: Ông: Hoàng Ngọc Tuấn

Huyện ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ

 

Ngày, tháng, năm sinh:

 1975

Giới tính:

Nam

Quê quán:

TP Thanh Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

TP Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0913.313.260

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Nội vụ

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học SP tiểu học

+ Học vị: Thạc sỹ.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 Châu âu

2. Bà Mai Thị Thùy Dung

P. Chánh văn phòng HĐND & UBND

 

Ngày, tháng, năm sinh:

1984

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Hà Trung – Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 5, Thị trấn Sơn Lư – Quan Sơn

Điện thoại liên hệ

0986.796.337

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, P. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện​

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh

3. Bà: Lương Thị Hiền

Trưởng phòng TC-KH

 

Ngày, tháng, năm sinh:

25/5/1968

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0902.212.480

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

07/3/2000

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học kế toán và thương mại

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

4. Ông: Phạm Xuân Cường

Trưởng phòng Tư pháp

 

Ngày, tháng, năm sinh:

18/11/1961

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Sơn Thủy - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Mường Mìn - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0369.963.688

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Tư pháp

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học KHXH&NV

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: ...................................

5. Ông: Lữ Thanh Hiệng

Trưởng phòng Lao động - TB&XH

 

Ngày, tháng, năm sinh:

16/02/1961

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Xã Sơn Thủy huyện Quan Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0917.751.469

Nghề nghiệp, chức vụ:

Trưởng phòng LĐTB&XH

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Học hàm, học vị: .....................................

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ:  Tiếng anh .............................

6. Ông  Lê Văn Thơ

 P. Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

 

Ngày, tháng, năm sinh:

1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thiệu Hóa – Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                   Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 5 – Thị trấn Sơn Lư – Quan Sơn

Điện thoại liên hệ

0917.750114

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, P. Trưởng phòng Văn hóa và thông tin

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  B

7. Ông: Phạm Bá Chiến

 Huyện ủy viên - Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng

 

Ngày, tháng, năm sinh:

 1984

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Mường Mìn, Quan Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu Păng - thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0943.387.126

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng KT&HT

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

+ Ngoại ngữ: B

8. Ông: Nguyễn Văn Sinh

 Huyện ủy viên - Trưởng phòng NN&PTNT

 

Ngày, tháng, năm sinh:

04/12/1969

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Hà Tiến – Hà trung Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 6 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0914.315.397

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng NN&PTNT

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

14/4/1993

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  Tiếng Anh B

9. Ông Vi Văn Định

Trưởng phòng Y tế

 

Ngày, tháng, năm sinh:

17/4/1966

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Tam Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Tam Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0984.153.734

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Y tế

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

25/6/1993

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Y

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  B

10. Ông: Phạm Bá Hào

 Chánh Thanh tra huyện

 

Ngày, tháng, năm sinh:

25/9/1974

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Sơn Điện - Quan Sơn - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 6 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0975.144.147

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Chánh thanh tra huyện

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

...../......./......

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ:  B

11. Ông: Đinh Xuân Giang

 Trưởng phòng Dân tộc

 

Ngày, tháng, năm sinh:

27/7/1960

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thành Long - Thạch Thành - Thanh Hóa

Dân tộc:

Mường                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 4 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

 

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Dân tộc

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

04/5/1982

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tài chính - Kế toán

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: ......................................

12. Ông: Lê Đình Xuân

Huyện ủy viên - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Ngày, tháng, năm sinh:

15/5/1971

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Nam Giang - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Trung Hạ - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0988.963.088

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo

Nơi  làm việc:

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Ngày vào Đảng:

30/8/1998

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học SP toán

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản lý giáo dục

+ Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT

+ Ngoại ngữ: B

13. Bà: Trần Văn Bồi

P. Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường

 

Ngày, tháng, năm sinh:

1980

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Hưng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Khu 5 Thị trấn Sơn Lư - Quan Sơn - Thanh Hóa

Điện thoại liên hệ

0985.897.044

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, P. Trưởng phòng Tài nguyên và MT

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

+ Học hàm, học vị: 

+ Lý luận chính trị: Trung cấp

+ Ngoại ngữ: B

14. Ông: Bùi Trung Điền

Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự

 

Ngày, tháng, năm sinh:

 

Quê quán:

 Bá Thước- Thanh Hóa

Dân tộc:

Mường                                      Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

BCH Quân sự huyện - Quan Sơn - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự

Nơi  làm việc:

BCH Quân Sự

Ngày vào Đảng:

....../....../........

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

+ Lý luận chính trị: Cao Cấp

+ Ngoại ngữ: ..................................................

15. Ông: Hà Văn Thông

Trưởng Công an huyện

 

Ngày, tháng, năm sinh:

1979

Quê quán:

Quan Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Thái                                        Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Thị trấn Quan Hóa - Quan Hóa - Thanh Hóa

Chức vụ:

Ủy viên BTV, Trưởng công an huyện

Nơi  làm việc:

Công an huyện

Ngày vào Đảng:

 

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Lý luận chính trị: 

+ Ngoại ngữ: