Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Trung Thượng khóa XXII, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 30/03/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Thượng long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu khóa XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lữ Thanh Cầu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện. Cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, UB MTTQVN huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND- UBND, các ban ngành đoàn thể xã Trung thượng.

Đồng chí Hà Văn Thướng - Chủ tịch MTTQ xã, phát biểu khai mạc Đại hội

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN xã Trung Thượng tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân ghi nhận. Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận tổ quốc xã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến trên 7.200 m2 đất; xây dựng được 3 km đường giao thông liên bản. Vận động Nhân dân huy động trên 35 triệu đồng; được tỉnh, huyện hỗ trợ làm mới 4 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn với tổng giá trị 200 triệu đồng; MTTQ xã vận động 360 ngày công giúp đỡ xây nhà cho các hộ nghèo, đối tượng già yếu cô đơn tương ứng 93 triệu đồng, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30,62%. Công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, MTTQ phối hợp tổ chức giám sát được 5 công trình đầu tư xây dựng; 36 chương trình an sinh xã hội…  

Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ xã Trung thượng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Các đồng chí Lữ Thanh Cầu  - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Hà Văn Chung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lữ Thanh Cầu  - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và đồng chí Hà Văn Chung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị, nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã Trung Thượng ngày càng giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Các đồng chí Lãnh đạo MTTQ, Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển", Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 31 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Trung Thượng, nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện. 

 

Đồng chí Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Tặng hoa và trao quà cho các đồng chí không tham gia UB MTTQ khóa mới

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Trung Thượng trao giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2029-2024.

Thu Huệ

Trung tâm VHTTTT&DL huyện