Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Chiều ngày 27/3/2024, tại Nhà văn hóa xã Sơn Hà UBMTTQVN xã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sơn Hà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đại biểu thực hiện Nghi thức chào cờ

        Dự chỉ đạo Đại hội có ông Lữ Thanh Cầu - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; cùng dự có ông Phạm Bá Thái Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; chuyên viên Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể xã Sơn Hà; cùng 83 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của xã Sơn Hà.

Toàn cảnh khai mạc Đại hội

Ông Lương Văn Hà - Chủ tịch UBMTTQVN xã Sơn Hà phát biểu khai mạc Đại hội

          Trong nhiệm kỳ qua, trong điều kiện tình hình chung của cả nước, Nhân dân huyện nhà nói chung và xã Sơn Hà nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức bởi thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19; thị trường thiếu ổn định, mưa lũ, sạt lở đất....tác động bất lợi đến phát triển kinh tế và đời sống Nhân dân. Song nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cấp trên; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã đề ra trong chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Với tinh thần, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc thị xã Sơn Hà đã phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. 

Đoàn Chủ tịch Đại hội UBMTTQ xã

          Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Sơn Hà, nhiệm kỳ 2024-2029 có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân; đóng góp của các tầng lớp Nhân dân đối với sự phát triển của xã trong 5 năm qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Hà, nhiệm kỳ 2019-2024; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029.

          Trong những năm qua, phát huy truyền thống cách mạng, Nhân dân các dân tộc trong xã luôn đoàn kết một lòng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức phát động, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đổi mới, phát triển của địa phương. Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục ổn định và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tính đến năm 2023 ước đạt 33 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã và đang được triển khai tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 36,8%; hộ cận nghèo 37,4%. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo đời sống trong Nhân dân có nhiều đổi mới, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công được thực thi đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

UBMTTQVN xã Tam Thanh báo cáo kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024; mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029

          Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ việt Nam xã Sơn Hà khoá  VII,  nhiệm kỳ 2019 - 2024; chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ; chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam huyện Quan Sơn. MTTQ Việt Nam xã Sơn Hà tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Các đại biểu dự Đại hôi

        MTTQ xã, ban công tác mặt trận các khu dân cư luôn quan tâm, chú trọng phát huy tốt vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong khu dân cư, tranh thủ được sự đóng góp, ủng hộ của các đồng chí nguyên lãnh đạo để góp ý cho các hoạt động của Mặt trận bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

        Điểm nổi bật trong công tác tập hợp đoàn kết là thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hằng năm, MTTQ xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, gắn với phát động phong trào thi đua, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Các đại biểu phát biểu tại Đại hội

          Tại Đại hội các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; góp ý đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2024 - 2029 như: tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết 18/11 hàng năm tổ chức thêm các hoạt động thể thao, văn nghệ, các trò chơi truyền thống của dân tộc; MTTQ xã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá, phải quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các phong trào thi đua trong nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, bám sát thực tiễn gần dân, phấn đấu xây dựng Ủy ban MTTQ xã sơn Hà và các ban công tác mặt trận.

Ông Lữ Thanh Cầu - Phó Chủ tịch Ủy ban UBMTTQVN huyện phát biểu tại Đại hội

         Phát biểu tại Đại hội ông Lữ Thanh Cầu - Phó Chủ tịch Ủy ban UBMTTQVN huyện và bà Phạm Thị Hoan - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà đã biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; MTTQ xã và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục củng cố, phát huy vai trò liên minh chính trị; nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân góp phần ổn định chính trị ở khu dân cư. Thực hiện tốt "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh". Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ phát động. Mặt trận phải thể hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Ông Lữ Thanh Cầu - Phó Chủ tịch Ủy ban UBMTTQVN huyện và ông Phạm Bá Thái - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bà Phạm Thị Hoan - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà phát biểu tại Đại hội

        phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm khơi dậy và phát huy tối đa nội lực các tầng lớp Nhân dân; đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tham muwucho Đảng ủy, phối hợp với chính quyền đảm bảo các hoạt động của MTTQ và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư hiệu quả hơn; xây dựng xã Sơn Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bà Phạm Thị Hoan - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội

        Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” Đại hội đã hiệp thương cử 31 đồng chí tham gia Ủy viên, ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029 và cử 6 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Tại đại hội ông Lương Văn Hà tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Hà, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hà Càng

Trung tâm VHTT, TT&DL