Hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và vốn các dự án năm 2024

Thực hiện chương trình công tác tháng 03 năm 2024. Chiều ngày 26/03/2024, UBND huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Chu Đình Trọng - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Phạm Quang Tuấn - HUV,  Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban liên quan.

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban thông qua báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư công các dự án; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Theo kế hoạch, tổng số vốn được giao trong năm 2024 trên 317 tỷ đồng; vốn đầu tư công trên 138 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/3/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 24%; trong đó, vốn ngân sách tỉnh đạt tỷ lệ giải ngân 46%; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt tỷ lệ 34% và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt 22%. 

Các đồng chí Phạm Quang Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chu Đình Trọng - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, phát biểu tại hội nghị 

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án, các đồng chí Phạm Quang Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Chu Đình Trọng - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị sau hội nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện, đồng thời lập tiến độ một dự án bất kỳ từ khi có chủ trương đầu tư đến lựa chọn thiết kế, giải phóng mặt bằng và quyết toán công trình báo cáo Phó Chủ tịch huyện, trên cơ sở đó, theo dõi tư vấn phù hợp với từng dự án; lập hồ sơ thiết kế để rút ngắn thời gian thực hiện và yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; rà soát, tổng hợp các dự án đã và đang thực hiện và các chủ đầu tư để có cơ sở đôn đốc kịp thời, theo dõi, chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Các phòng, ban liên quan phối hợp có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân đạt kế hoạch đề ra…

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận các đại biểu tham dự thẳng thắn phát biểu ý kiến về những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong tháng 4 năm 2024. Đồng thời, đồng chí đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu, rà soát lại các công trình đã hoàn thành chưa quyết toán để có văn bản đôn đốc thẩm định quyết toán theo đúng quy định; lập kế hoạch từng dự án công trình cụ thể theo từng mốc thời gian thực hiện. Các phòng, ban liên quan phối hợp tham mưu lập biểu mẫu theo cột để thuận tiện theo dõi, riêng Ban QLDA huyện mỗi một dự án cần xây dựng một biểu mẫu theo cột để các phòng, ban tiện theo dõi, nghiên cứu thực hiện. Các phòng, ban liên quan, đặc biệt đồng chí Phó Chủ tịch; phòng TC-KH; KT-HT huyện chỉ đạo, rà soát các nội dung từng chương trình dự án cần trình, duyệt chờ tỉnh ban hành cấp chuyển nguồn báo cáo chậm nhất ngày 5/4/2024. Trong tháng 4 Ban QLDA tiếp tục phối hợp với phòng TC-KH huyện trong công tác GPMB, từ nay đến cuối năm giao cho Ban QLDA lập danh sách cụ thể từng dự án một, dự kiến vốn để xây dựng kế hoạch cho phù hợp. Các chương trình MTQG xây dựng NTM, chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên cơ sở định hướng cần xây dựng lồng ghép các mô hình phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Về công tác chuyển nguồn giao cho phòng TC-KH huyện chủ trì đảm bảo đúng thời gian quy định.

Thu Huệ

Trung tâm VHTTTT&DL huyện