Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức nhóm Đối tượng 3 trên địa bàn huyện Quan Sơn năm 2024

Sáng ngày 25/3/2024, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức và UBND huyện Quan Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm Đối tượng 3 thuộc tiểu Dự án 2, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 1719) năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Dự lễ Khai giảng có đồng chí Lương Văn Hoàn - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh cùng các đồng chí giảng viên Liên doanh Công ty Vision - Đại học Hồng Đức. Về phía huyện Quan Sơn, dự hội nghị có đồng chí Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng các học viên là cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 25/3 đến ngày 29/03/2024). Tại đây, các học viên được báo cáo viên phổ biến 6 chuyên đề về công tác dân tộc gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số.

Các học viên tham lớp bồi dưỡng

Bên cạnh đó, 01 buổi nghe thảo luận nghe báo cáo thực tế về dân tộc, công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc; trao đổi, thảo luận về những vấn đề dân tộc, công tác dân tộc của ngành hoặc địa phương và viết bài thu hoạch cuối khóa.

Đ/c Lương Văn Hoàn - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Lương Văn Hoàn - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã nêu sự cần thiết, mục đích, yêu cầu của khóa học, nhấn mạnh việc trang bị kiến thức về dân tộc cho nhóm đối tượng 3 là hết sức cần thiết vì đây là lực lượng tiên phong của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc nói chung và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở địa phương. Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng lực trong công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành Chương trình.

Đ/c Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao, đồng chí Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện cùng đề nghị các học viên cần thực hiện tốt thời gian của lớp, tiếp thu bài giảng một cách nghiêm túc, chấp hành tốt các nội quy của Ban tổ chức lớp bồi dưỡng. Cùng với đó, đồng chí mong rằng các giảng viên truyền đạt các nội bài giảng ngắn gọn, súc tích đến các học viên và liên hệ thực tiễn. Từ đó, giúp học viên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Kim Chung

TTVHTT, TT&DL huyện Quan Sơn