Lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp huyện Quan Sơn năm 2024

Sáng ngày 14/3/2024, Điện lực Quan Sơn tổ chức lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp huyện Quan Sơn năm 2024.

        Lễ ra quân giải phóng cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện không chỉ góp phần xử lý triệt để các vị trí gây mất an toàn lưới điện mà còn là điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền về an toàn điện đã được Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan. Tham dự buổi lễ. Về phía huyện Quan Sơn có Ông Phạm Quang Tuấn – Phó CT UBND huyện- Trưởng ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp huyện Quan Sơn. Về phía  Công ty Điện lực Thanh Hóa có đồng chí Lê Thanh Bình – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo phòng Công an  kinh tế tỉnh Thanh Hóa. Về phía Điện lực Quan Sơn có các đồng chí lãnh đạo, nhân viên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; một số hộ dân có cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Toàn cảnh lễ ra quân

        Tiếp tục triển khai thực hiện Thông báo số 74/TB-UBND ngày18/5/2023 kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Hội nghị Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa năm 2023, để đẩy mạnh việc thực hiện xử lý vi phạm hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh, ngày 14/3, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Quan Sơn, Sở Công Thương và Công an tỉnh tổ chức ra quân giải phóng cây trong, ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện và xử lý các vị trí vi phạm khoảng cách pha - đất năm 2024.

Đồng chí Lê Thanh Bình - Phó Giám đốc Công ty Điện Thanh Hóa lực phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

          Thời gian qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp của chính quyền và các sở, ngành có liên quan, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần cùng Công ty Điện lực Thanh Hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và sinh hoạt của Nhân dân.

Nhân viên Điện lực Quan Sơn chuẩn bị thiết bị, vật tư để triển khai hiệu quả lễ ra quân giải phóng cây trong, ngoài hành lang có nguy cơ gây sự cố lưới điện và xử lý các vị trí vi phạm khoảng cách pha - đất năm 2024.

          Tuy nhiên, những sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh vẫn còn, gây gián đoạn việc cung cấp điện, gấy mất điện cho khách hàng, nghiêm trọng hơn, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Đồng chí Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn chia sẻ về sự phối hợp của chính quyền địa phương với ngành điện lực trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn huyện.

        Tại lễ ra quân, Điện lực Quan Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chặt tỉa cây trong, ngoài hành lang tại khoảng cột 01-02 NR vào TBA Quan Sơn 2 thuộc lộ 371 E9.12, khoảng cột 244 - 245 trục chính lộ 371 với số lượng khoảng trên 200 cây luồng, hơn 10 cây keo và một số cây gỗ tạp; chặt tỉa cây trong, ngoài hành lang tại khoảng cột 01 đến TBA UBND huyện Quan Sơn thuộc đường dây 35kV lộ 371 E9.12 với số lượng khoảng 200 cây luồng và một số 5 cây keo, cây gỗ tạp.

        Lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện được triển khai hiệu quả, an toàn, nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Sau lễ ra quân, Điện lực Quan Sơn sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn triển khai giải phóng cây trong, ngoài hành lang có nguy cơ cao gây sự cố lưới điện.

          Bảo vệ hành lang lưới điện, bảo đảm an toàn điện trong Nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng không chỉ của ngành điện mà còn là sự đồng hành, phối hợp của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân. Việc tổ chức lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện giúp hạn chế tối đa sự cố có thể xảy ra trên hệ thống lưới điện; góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về tác hại của việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, qua đó góp phần bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Hà Càng

Trung tâm VHTT, TT&DL