Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Đất đai

Chiều ngày 6/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Quan Sơn có đồng chí Chu Đình Trọng - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Cùng tham dự có đồng chí Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND, công chức Địa chính, Tư pháp 12 xã, thị trấn.

Đồng chí Chu Đình Trọng - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, chủ trì Hội nghị tại điểm cầu huyện Quan Sơn

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai và có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật. Sau gần 8 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất đai vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Trên cơ sở thể chế hoá 5 quan điểm, xác định 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp, 8 nhóm chính sách lớn trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Luật Đất đai năm 2024 có những nội dung mới, quan trọng đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều (tăng 2 chương so với Luật Đất Đai năm 2013). Trong đó, sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều; luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Việc xây dựng, thông qua Luật Đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách, pháp luật có liên quan đến đất đai; tăng cường quản lý đất đai cả về diện tích, chất lượng, giá trị kinh tế; giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phát biểu ý kiến liên quan đến những điểm mới, những điều luật đã được sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai năm 2024. Đồng thời kiến nghị, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đảm bảo rõ ràng, cụ thể để địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả; thành lập tổ công tác hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024. Các đại biểu cũng đề nghị bộ tiếp tục quan tâm hỗ trợ các địa phương nguồn lực để hoàn thành dự án đo đạc địa lý và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn…

Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Bộ trưởng Bộ TN&MT, kết luật Hội nghị 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị: Các địa phương khẩn trương phối hợp, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về các nội dung, những điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh thực hiện xây dựng bảng giá đất; quan tâm thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đất ở ổn định còn tồn đọng từ 1/7/2014 trở về trước. Cùng đó, thực hiện công bố, công khai quy hoạch, lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; rà soát, phân loại rõ đất có nguồn gốc nông, lâm trường để tổ chức xử lý dứt điểm. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền; sở tài nguyên và môi trường các địa phương cần nghiên cứu sâu, nắm chắc các quy định Luật Đất đai năm 2024. Từ đó rà soát, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo địa phương thực hiện có hiệu quả, góp phần giải quyết tồn đọng, vướng mắc liên quan đến đất đai. Các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông tiếp tục tham gia tuyên truyền sâu rộng những nội dung của Luật Đất đai năm 2024 đảm bảo luật được thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Thu Huệ

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện