Hội nghị triển khai công tác Văn hoá - Thông tin năm 2024

Thực hiện chương trình công tác năm 2024 của ngành VHTT. Chiều ngày 27/02/2024, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tổ chức Hội nghị triển khai công tác Văn hoá - Thông tin năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Thơ - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện; lãnh đạo, chuyện viên phòng VHTT; lãnh đạo Trung tâm VHTT, TT&DL huyện; Công chức Văn hóa - Xã hội  12 xã, thị trấn.

Đồng chí Lê Văn Thơ - Trưởng phòng VHTT huyện khai mạc và chủ trì hội nghị

Trong năm 2023, ngành Văn hoá và thông tin huyện thực hiện tốt công tác hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 82% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa văn nghệ, các giải thể thao cấp huyện, đặc biệt tổ chức thành công Lễ đón nhận di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Mường Xia và Lễ hội Mường Xia năm 2023, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác tổ chức lễ hội, bảo tồn di tích, các điểm du lịch đã được đảm bảo các quy định của pháp luật và năm 2023 đón hơn 32.000 lượt khách đến tham quan, du lịch; trong đó, khách nước ngoài hơn 550 lượt người. Với mục tiêu xây dựng Chính quyền số để dẫn dắt chuyển đối số trên địa bàn huyện các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính quyền số; trong năm 2023, 100% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử; 12/12 xã, thị trấn có hệ thống phòng họp trực tuyến; 100% lãnh đạo cấp ủy từ cấp xã đến cấp huyện, lãnh đạo cấp phòng trở lên và lãnh đạo các xã, thị trấn được cấp và sử dụng chữ ký số trong chỉ đạo, điều hành; 100% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Đồng chí Lương Văn Thắng - Phó trưởng phòng VHTT huyện triển khai công tác năm 2024

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông bản mới chưa đều, chưa sâu thiếu tính bền vững. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở một số xã chưa được quan tâm đầu tư, chất lượng hoạt động còn thấp. Hoạt động của Đài truyền thanh xã, thị trấn còn hạn chế, chưa kịp thời khắc phục khi các bộ phận của hệ thống truyền thanh bị hỏng Cùng với đó nhận thức của một số địa phương về công tác chuyển đổi số chưa thực sự cao, chưa coi đây là nhiệm vụ trọng tâm…

Các đại biểu tham gia ý kiến làm rõ những kết quả nhiệm vụ công tác Văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đã đạt được, phân tích rút kinh nghiệm những tồn tại trong năm 2023 và đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024.

Đồng chí Lê văn Thơ - Trưởng phòng VHTT huyện, bế mạc hội nghị

Bế mạc hội nghị, đồng chí Lê văn Thơ - Trưởng phòng VHTT huyện, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời, đồng chí đề ra một số nhiệm vụ thực hiện trong năm 2024: Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về công tác đối ngoại, đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền các ngày lễ, tết của đất nước, của huyện. Tập trung triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường hoạt động có hiệu quả hệ thống truyền thanh thông minh. Tiếp tục thực hiện triển khai xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Sơn Lư và phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Mường Xia năm 2024.

Thu Huệ

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện