Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan – Công đoàn Dân đảng năm 2024

Sáng ngày 27/02/2024, Cơ quan - công đoàn Dân đảng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác, kết quả thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động của BCH công đoàn cơ quan trong năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Phạm Hồng Kiêu – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Lê Đình Xuân - UV BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân đảng.  

Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Thủ trưởng cơ quan; đồng chí Phạm Hồng Kiêu – UV BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đồng chủ trì hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức thông qua các Dự thảo báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023; tổng kết phong trào thi đua, các cuộc vận động của công đoàn năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024…Năm 2023, cơ quan Dân đảng luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, tham mưu đắc lực giúp Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị cả huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Quang Huy - Chánh Văn phòng Huyện ủy thông qua báo cáo

Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, kịp thời bổ sung, kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan, các địa phương, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; bám sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc; năm 2023 ra mắt 12 mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” tại các xã, thị trấn. Trong năm, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan luôn quan tâm bảo về quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn; thường xuyên nắm tình hình đời sống vật chất, tinh thần; thăm hỏi, động viên các đoàn viên công đoàn bị ốm đau, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ công nhân viên chức nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, phát huy tinh thần tích cực chủ động, năm 2023 cơ quan Dân đảng đã tổ chức lãnh đạo và thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ năm 2023.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đồng chí Mai Thùy Dung - Phó Chủ tịch Công đoàn phát động phong trào thi đua năm 2024

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết 

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; dự thảo quy chế dân chủ cơ sở và nội quy cơ quan. Cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào những tồn tại, hạn chế vào dự thảo quy chế hoạt động của Cơ quan, trong đó tập trung vào thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế chi tiêu nội bộ đồng thời thảo luận các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024.

Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan, phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm trong công tác tham mưu, phối hợp của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2023. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phát huy tinh thần tự giác, chủ động, sáng tạo trong công việc, tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ; trong lãnh, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ phải có những biện pháp cụ thể, xử lý công việc khoa học, hiệu quả. Đối với các ban, đơn vị, đoàn thể trong công tác phối hợp thực thi công vụ luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan. Ban chấp hành công đoàn, chi đoàn chủ động phát động các phong trào thi đua, tham gia tích cực các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và ngành dọc phát động; kịp thời chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên. Đối với Ban Thanh tra nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thu Huệ

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện