Hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án năm 2024

Thực hiện chương trình công tác tháng 02 năm 2024. Chiều ngày 20/02/2024, UBND huyện tổ chức hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án năm 2024. Chủ trì và khai mạc hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự có đồng chí Chu Đình Trọng - UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan.  

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, khai mạc và chủ trì hội nghị

Theo kế hoạch, tổng số vốn được giao trong năm 2024 trên 317 tỷ đồng; vốn đầu tư công trên 138 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh trên 43 tỷ đồng; chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới trên 9 tỷ đồng; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số trên 32 tỷ đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên 53 tỷ đồng. Hiện nay, vốn huyện đã giải ngân đến ngày 19/02/2024 trên 34 tỷ đồng, chiểm tỷ lệ 11%.

Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Sau khi nghe lãnh đạo các phòng, ban báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án, tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận: Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện gửi văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai huyện tiến hành trích đo khu dân cư bản Luốc lầu, xã Mường Mìn. Các dự án đã hoàn thành yêu cầu chủ đầu tư rà soát lại các dự án để hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, các chủ đầu tư được giao vốn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2024, tránh để tình trạng dồn việc về những tháng cuối năm. Các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với các xã xây dựng kế hoạch các dự án hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các phòng, ban, đơn vị bám sát kết luận tại hội nghị của đồng chí Chủ tịch UBND huyện để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thu Huệ

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện