Kỳ họp thứ 15 ( Kỳ họp chuyên đề) HĐND khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 31/01/2024, HĐND huyện Quan Sơn tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Toàn cảnh kỳ họp

Chủ tọa kỳ họp

        Dự kỳ họp có các đồng chí Lương Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện cùng các ông bà đại biểu HĐND huyện.

Các đại biểu dự kỳ họp

        Tại kỳ họp, HĐND, UBND huyện đã trình bày 3 tờ trình về công tác nhân sự gồm: các Tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hà Văn Thông - Trưởng Công an huyện, do chuyển công tác khác ra khỏi địa bàn. Tờ trình giới thiệu nhân sự ông Lê Minh Tứ - Trưởng Công an huyện bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Quan Sơn, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; 2 Tờ trình về Kế hoạch sử dung đất năm 2024, đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 08/6/2023 về phê duyệt chủ trương bố trí nguồn kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện năm 2023 và 20 Tờ trình liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.  

        Kỳ họp đã dành thời gian để các ông bà đại biểu HĐND huyện thảo luận. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Đ/c Lương Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao hoa chúc mừng đồng chí Lê Minh Tứ - Trưởng Công an huyện được bầu giữ chức Ủy viên UBND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

        Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lương Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để giúp UBND huyện kịp thời triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM. Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, Thường trực HĐND huyện cũng đề nghị UBND huyện, các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết đảm bảo đúng luật, đạt hiệu quả cao nhất; hoàn thành 100% Kế hoạch đầu tư công, không để xảy ra tình trạng phải chuyển nguồn; thường xuyên già soát tiến độ đầu tư của các dự án để kịp thời có giải pháp xử lý. Cương quyết cắt giảm, điều chuyển nguồn vốn của các dự án chậm giải ngân sang các dự án giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư công. Đẩy mạnh tiến độ các dự án thuộc các chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số niền núi…. HĐND huyện giao cho thường trực HĐND huyện, các Ban và đại biểu HĐND huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của Luật, góp phần phục vụ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện.

Kim Chung

TTVHTT, TT&DL huyện Quan Sơn