Ký kết chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở văn hóa, thể thao và du lịch giai đoàn 2023 – 2025; thăm tặng quà Tết Giáp Thìn 2024 tại Đồn Biên phòng Tam Thanh

Sáng 31/1/2024, tại Đồn Biên phòng Tam Thanh (Quan Sơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên hai tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025”; thăm, tặng quà các đồn Biên phòng cán bộ và Nhân dân huyện Quan Sơn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

        Tham dự Lễ ký kết chương trình phối hợp có các đồng chí: Phạm Nguyên Hồng -  Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; các đồng chí Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch; Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo Phòng văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp

        Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên hai tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025” nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên hai tuyến biên giới của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo huyện Quan Sơn và Đồn Biên phòng Tam Thanh

Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai bên để tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên hai tuyến biên giới nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao trình độ dân trí, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên hai tuyến biên giới của tỉnh. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đồng bào khu vực biên giới về chủ quyền, lãnh thổ, về chính sách xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thống nhất ký kết chương trình phối hợp với các nội dung cụ thể

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thống nhất và ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2023-2025”. Hai đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp với các nội dung cụ thể.

        Theo đó, đối với lĩnh vực văn hóa sẽ triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong thực thi các chính sách pháp luật về công tác dân tộc, văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Phối hợp tổ chức các ngày hội, liên hoan, hội thi, hội diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, tuyên truyền, phục vụ lưu động; định kỳ hàng quý tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ cán bộ, Nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số; tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, khuyến học cho Nhân dân khu vực biên giới; phối hợp tổ chức các buổi chiếu phim tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị cho đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo...

        Lĩnh vực thể thao, tiến hành tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao quần chúng cho đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên hai tuyến biên giới. Nghiên cứu, sưu tầm, duy trì và phát triển các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc; xây dựng, phát triển các câu lạc bộ văn hóa, thể thao phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở các địa bàn.

        Lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về du lịch góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong hoạt động du lịch nói chung và các hoạt động du lịch liên quan tới các địa bàn biên giới. Lĩnh vực gia đình, phối hợp xây dựng một số mô hình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gia đình văn hóa; thôn, bản văn hóa; triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và một số hoạt động khác.

        Trước đó đồng chí Phạm Nguyên Hồng -  Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chúc mừng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức  Huyện ủy, UBND huyện; thăm tặng quà cho 10 hộ nghèo ở bản Tong và 6 hộ ở Tiểu khu km22.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng quà cho bản quản lý và 10 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn

        Nhân dịp chuẩn bị đón xuân vui tết, đoàn công tác đã thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Tam Thanh và Nhân dân xã Trung Tiến.

Hà Cang

Trung tâm VHTT, TT& DL