Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1/2024

Sáng ngày 1/2/2024, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và các Ban xây dựng Đảng tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1/2024. Dự Lễ bế giảng có đồng chí Trịnh Vinh Lực - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng; giảng viên, cán bộ Trung tâm Chính trị huyện.

Cô giáo chủ nhiệm lớp thông qua báo cáo tổng kết

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1/2024, có 90 học viên thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024 và các học sinh ưu tú các Trường THPT trên địa bàn huyện. Sau thời gian 3 ngày học tập (từ ngày 29 - 31/01/2024), các học viên được học 05 chuyên đề cơ bản, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, thông qua các Quyết định của lớp học 

Đồng chí Trịnh Vinh Lực - UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao giấy khen cho học viên

Ngoài ra, các học viên còn được các giảng viên cập nhật thông tin thời sự chính trị, văn hóa, xã hội mới nhất về tình hình thế giới, trong nước, cũng như tình hình của tỉnh Thanh Hóa và của huyện Quan Sơn; đồng thời lồng ghép tuyền truyền các Nghị quyết, Chỉ thị mới nhất của Tỉnh, Huyện đến với các học viên. Kết quả, 100% học viên được công nhận hoàn thành khóa học; trong đó: Giỏi có 10 học viên, đạt tỷ lệ 11,1%; Khá: 19 học viên, tỷ lệ 21,1% ; Trung bình 61 học viên, chiếm tỷ lệ 67,8%.

Đồng chí Trịnh Vinh Lực - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Trịnh Vinh Lực - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đồng chí chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những kết quả học tập mà học viên đạt được, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của học viên trong quá trình tham gia khóa học. Đồng chí đề nghị từng học viên sau khi tham gia lớp học phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của đảng trong thời gian sớm nhất.

Thu Huệ

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện