Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Sơn Lư lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong hai ngày 29,30/01/2024, tại Nhà văn hóa thị trấn Sơn Lư (Quan Sơn) đã long trọng diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị trấn Sơn Lư lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở.

    

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

          Dự chỉ đạo Đại hội có Ông chí Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Hoàng Văn Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Quang Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Quan Sơn; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện, cùng 83 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thị trấn Sơn Lư.

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân tặng hoa chúc mừng Đại hội

          Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Sơn Lư; sự quan tâm hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, sự phối hợp có hiệu quả của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị trấn, các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thị trấn, Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Lư đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019- 2024. Nhiều nội dung chương trình đạt kết quả cao, như: MTTQ thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động trong xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

        

Các đại biểu dự Đại hội 

        Trong những năm qua. Nhân dân các dân tộc thị trấn luôn đoàn kết một lòng, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức phát động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 41,6 triệu đồng. Các chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị đã và đang được triển khai tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 27,1%; hộ cận nghèo 22,86%. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, diện mạo đời sống trong Nhân dân có nhiều đổi mới, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội, ưu đãi người có công được thực thi đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đời sống của các tầng lớp Nhân dân được cải thiện.

Toàn cảnh Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội

          Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị trấn luôn đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao với Đảng uỷ, chính quyền, nỗ lực thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trọng tâm là xây dựng “đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh”, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến xây dựng và phát triển thị trấn Sơn Lư trở thành đô thị loại V trước năm 2030.

Các đại biểu theo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Đề dẫn trình chiếu phóng sự)

        Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ việt Nam thị trấn Sơn Lư khoá  XXI,  nhiệm kỳ 2019 - 2024; chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ; hướng dẫn của MTTQ Việt Nam huyện Quan Sơn. MTTQ Việt Nam thị trấn Sơn Lư tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thị trấn, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với các nội dung của cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam huyện Quan Sơn phát động, đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.  

          Điểm nổi bật trong công tác tập hợp đoàn kết là thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Hằng năm, MTTQ thị trấn hướng dẫn Ban công tác Mặt trận các khu phố tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” với nội dung và hình thức phong phú, thiết thực, gắn với phát động phong trào thi đua, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Thông qua ngày hội đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu, gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống.

Các đại biểu theo dõi báo cáo chính trị ( Đề dẫn phóng sự)

        Từ những cách làm phù hợp, Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng và chỉnh trang đô thị; đồng thời tổ chức lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, đối với việc giải phóng hành lang ATGT, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. 5 năm qua, Nhân dân trong thị trấn đã hiến trên 700m2 đất, và tài sản gắn liền trên đất, quy ra tiền là trên 1 tỷ. Đầu tư xây dựng hạ tầng được 2,6 km đường giao thông liên khu 7,2 km đường ngõ; 3,1km đường nội vùng. Toàn thị trấn có 8 nhà văn hóa khu. Hiện nay có 8 khu phố văn hóa, phấn đấu 01 đơn vị, khu phố kiểu mẫu năm 2024.

          Trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp của chính quyền, thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Lễ, Tết, dịp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc hằng năm, đã trao 3.485 suất quà, với tổng số tiền là 758.925.000 đồng; kêu gọi ủng hộ các tỉnh Miền Trung trên 26 triệu đồng. Phong trào “đền ơn, đáp nghĩa” được tổ chức với nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) hằng năm. Hằng năm, thị trấn luôn được lãnh đạo tỉnh, huyện đến thăm và tặng quà cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách.

Ông Lò Văn Điệp - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn báo cáo tình hình đại biểu

        Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng; thực hành tiết kiệm, tích lũy tài chính thông qua mô hình “Sổ tiết kiệm gia đình và Qũy tài chính phát triển cộng đồng” giai đoạn 2021-2025. Đến nay có 983 hộ với tổng số tiền tiết kiệm 8,2 tỷ đồng, trong đó hộ nghèo 184 hộ số tiền gửi tiết kiệm trên 700 triệu đồng, hộ cận nghèo 126 hộ số tiền gửi 640 triệu; hộ khác 720 hộ, số tiền gần 7 tỷ đồng. MTTQ Việt Nam thị trấn phối hợp với các tổ chức thành viên hằng năm thực hiện tốt các chuyên đề, phần việc đăng ký mô hình mỗi tháng một chuyên đề, mỗi năm một sản phẩm theo tinh thần Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tích cực tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động “ xóa nhà tranh tre, nứa lá, tạm bợ” vận động nhân dân “xóa bỏ một số hủ tục trong việc cưới, việc tang, liên hoan, chúc mừng, làm vía…;giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào, xây dựng đời sống văn hóa mới” gắn với triển khai đồng bộ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,”.

        Trong 5 năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn đã lồng ghép tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả”. Phối hợp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai đến các đơn vị, các khu phố, với các nội dung thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong thực thi nhiệm vụ. Thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao năng suất lao động, sản xuất kinh doanh, hộ gia đình. Thực hiện Chương trình thi đua. Nhân dân và cán bộ thị trấn Sơn Lư vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ công an tặng bằng khen trong xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ và được Chủ tịch UBND huyện tặng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN năm 2023.

        Hằng năm, MTTQVN thị trấn phấn đấu hầu hết các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn,…), phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; 100% các hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết. 100% các hộ gia đình khi gặp thiên tai, hỏa hoạn sự cố, đều được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp hỗ trợ, giúp đỡ. Tổ chức vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội để phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa ít nhất 74 nhà Đại đoàn kết. Trong nhiệm kỳ, cơ bản xóa xong nhà tạm và nhà dột nát.

Các đại biểu thảo luận tại Đại hội

        Tại Đại hội các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua;góp ý đề ra phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ thị trấn đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá, với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu xây dựng Ủy ban MTTQ thị trấn và các ban công tác mặt trận vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quê hương thị trấn  giàu mạnh, văn minh.

        Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ thị trấn Sơn Lư khóa XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã. Với sự nhất trí hiệp thương dân chủ đoàn kết Đại hội tín nhiệm Ông Lò Văn Điệp tiếp tục Sược Đại hội hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Sơn Lư khóa XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo thị trấn tặng hoa các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQVN thị trấn Sơn Lư khóa XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

      

  Ông Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội Ông Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện. trong những năm qua, Ủy ban MTTQ thị trấn đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Với những kết quả đã đạt được, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện đồng chí Hà Xuân Khanh - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện biểu dương đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 -2024 của MTTQ thị trấn Sơn Lư. Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những người tiêu biểu , tâm huyết, trách nhiệm với công tác Mặt trận; công tác nhân sự nhiệm kỳ 2024 - 2029 phải lựa chọn những vị thực sự tiêu biểu, có trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm với công việc, với nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo huyện chúc mừng tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQVN thị trấn Sơn Lư khóa XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

        Để thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029; phải đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh", " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Mặt trận và các thành viên tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các phong trào vận động thực hiện quỹ vì người nghèo, giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn gây ra; MTTQ cần tiếp tục đổi mới hoạt động "Vì người nghèo" trọng tâm là: xây dựng quỹ "Vì người nghèo" xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Ông Lê Thế Anh - HUV, Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Đại hội

          MTTQ đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Mặt trận, phát huy vai trò, nâng cao vị thế và chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - XH thông qua sáng kiến  mô hình "mỗi năm một chuyên đề, mỗi tháng một sản phẩm" theo Nghị quyết 04- về tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng, thực hành tiết kiệm, tích lũy tài chính thông qua mô hình "sổ tiết kiệm gia đình và quỹ phát triển cộng đồng. Đặc biệt là NQ số 22-UBTW MTTQVN về đổi mới tooe chức hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư trong thời gian tới đạ kết quả, hiệu quả tốt hơn; phù hợp với điều kiện ở khu dân cư. MTTQ phối hợp với cacs tổ chức thành viên, các cấp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác Mặt trận. Theo kết luận 862 gắn với kết luận 610 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Nhân dịp này có 2 tập thể và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Lư tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác  Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hà Càng

Trung tâm VHTT, TT&DL