Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024

Sáng ngày 29/01/2024, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt I năm 2024 cho đối tượng là đoàn viên, thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024 và quần chúng ưu tú học sinh các Trường THPT trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Dự Lễ khai giảng có lãnh đạo Trung tâm Chính trị; Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, đại diện Ban CHQS huyện, các đồng chí Giảng viên lớp học.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 29 - 31/01/2024), 120 học viên thanh niên ưu tú sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2024 và các học sinh ưu tú các Trường THPT cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được trao đổi, nghiên cứu những nội dung quan trọng trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng bao gồm: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, lớp còn tập trung trao đổi, thảo luận và làm bài thu hoạch cuối khóa.

Đ/c Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốcTrung tâm chính trị huyện huyện khai mạc lớp bồi dưỡng 

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầu tiên năm của năm 2024 mà Trung tâm Chính trị huyện tổ chức. Lớp 100% thanh niên trẻ, năng động, hoài bão. Qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam…. Giúp người học nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống, từ đó xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                                                                                       Kim Chung

TTVHTT, TT&DL huyện Quan Sơn