Hội Nghị BTV Huyện ủy tháng 01 năm 2024, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Chiều ngày 24/01/2024, BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến Đề án đặt tên đường, ngõ trên địa bàn huyện Quan Sơn; xem xét các tờ trình của UBND huyện; Kế hoạch giám sát của BTV Huyện ủy; công tác tổ chức lễ hội Mường Xia năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Lương Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phát biểu

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phát biểu

Đ/c Lê Hồng Quang - phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung xây dựng Đề án đặt tên đường, ngõ trên địa bàn huyện Quan Sơn do đơn vị tư vấn báo cáo; xem xét các tờ trình của UBND huyện về 19 Dự án đầu tư công trên địa bàn. Trong đó, có 4 Dự án ngân sách tỉnh, 15 dự án ngân sách huyện; nội dung Kế hoạch giám sát của BTV Huyện ủy; các nội dung, kinh phí tổ chức lễ hội năm 2024 ngoài ngân sách huyện trên tinh thần tăng cường công tác xã hội hóa…

Đ/c Lương Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận 

Phát biểu kết luận hội Nghị, đồng chí Lương Thị Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thống nhất một số nội dung về việc đặt tên đường, ngõ trên địa bàn huyện Quan Sơn. Đồng chí giao UBND huyện, cùng các phòng ban ngành liên quan của huyện, đơn vị tư vấn thiết kế theo các ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, khẩn trương hoàn thiện đề án. Đối với các dự án đầu tư công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị làm chủ đầu tư cho phù hợp; về vốn đối ứng các công trình thực hiện theo quy định. Thống nhất nội dung Kế hoạch giám sát năm 2024, bổ xung giám sát thêm các đơn vị khắc phục kiểm điểm sau kết luận của đoàn giám sát về thực hiện quy chế làm việc…

                                                                                                             Kim Chung

TTVHTT, TT&DL huyện Quan Sơn