Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN năm 2024.

Sáng 08/01/2024, UBND huyện Quan Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội QP - AN năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị 

Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Chu Đình Trọng - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và khối đoàn thể xã, thị trấn.

Đ/c Lữ Văn Hà - Chánh Văn phòng HĐND - UBND trình bày Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 

Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh, Nghị quyết của  Huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP - AN năm 2024 với chủ đề “ Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo, điều hành “ Trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả; tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn; Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Các đại biểu dự hội nghị

Trọng tâm chỉ đạo, điều hành năm 2024 được xác định là:

Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và Chương trình, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn 2020 - 2025, HĐND huyện giai đoạn 2021-2026.

Nâng cao hiệu quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; UBND các xã, thị trấn; các doanh nghiệp và Nhân dân nhằm phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các doanh nghiệp, dự án có đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm. Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lấy lâm nghiệp, chăn nuôi, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng làm thế mạnh, thu hút nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo động lực cho giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ huyện đến xã, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư. Đẩy mạnh thu hút và huy động vốn cho đầu tư phát triển. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024; quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách. Tăng cường quản lý nhà nước và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cử tri quan tâm như: ô nhiễm môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; khai thác khoáng sản trái phép; quản lý đất đai; GPMB các dự án; an ninh trật tự; phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; sắp xếp ổn định dân cư và tái định cư; đảm bảo an toàn giao thông; buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; xe ô tô hết niên hạn sử dụng, chở quá trọng tải quy định;...

Đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; hoạt động khoa học công nghệ, chuyển đổi số; trọng tâm là nâng cao chất lượng văn hóa toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân và tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội; chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách dân tộc, tôn giáo.

Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; đảm bảo an toàn giao thông; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để vụ việc phức tạp phát sinh thành điểm nóng.

 Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng tham mưu, giải quyết công việc gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm của các phòng, ban, đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu phòng, ban, đơn vị, địa phương. Tích cực, chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém; quan tâm công tác thi đua, khen thưởng, sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ; xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ; khắc phục tình trạng quan liêu, chủ quan, lơ là, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Bên cạnh đó, Kế hoạch hành động cũng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các phòng, ngành, đơn vị năm 2024.

Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch phát biểu

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phát biểu

Lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin phát biểu

Dưới sự chủ trì điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Hồng Quang và trên cơ sở nội dung Kế hoạch hành động, các đại biểu đã thảo và nhất trí cao với các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp chỉ đạo của huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Với tinh thần dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc về những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đ/c Lương Thị Hạnh - Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí Thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà các cấp, các ngành đạt được trong năm 2023. Năm 2024 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa đánh giá việc hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025, vì vậy, đồng chí mong rằng UBND huyện, các ngành, các xã, thị trấn khắc phục những tồn tại hạn chế tập trung thực hiện toàn diện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với quyết tâm “ Quyết liệt hơn, tăng tốc, bứt phá để về đích”; lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất quan điểm, bám sát vào nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao xây dựng kế hoạch rõ người, rõ việc, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; tập trung chỉ đạo phát triển hiệu quả kinh tế huyện nhà, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ứng dụng khoa học - kỷ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng có chất lượng, quản lý bảo vệ rừng; thu hút phát triển doanh nghiệp; củng cố vững chắc QP-AN, tăng cường công tác đối ngoại; nâng cao năng lực của các cấp ủy Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

Đ/c Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 là rất quan trọng. Về chủ đề công tác năm là “ Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”. Kỷ cương: là giữ nguyên tác, phép tác cần phải là, phải thực hiện trong các hoạt động quản lý, điều hành. Trách nhiệm: Là công việc, nhiệm vụ phải hoàn thành, ý thức đối với công việc được giao. Hành động: Là phải bắt tay ngay vào từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Hành động phải quyết liệt, phải phối hợp tốt với nhau để hành động vì mục tiêu chung, nhiệm vụ chung. Sáng tạo: Công việc làm phải sáng tạo, không máy móc, giám nghỉ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, sáng tạo trong công việc với nhiều cách làm khác nhau vì mục tiêu chung phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung.

Nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2024 là rất cao và khó khăn, trong đó khó khăn càng lớn, áp lực càng nhiều thì quyết tâm phải càng cao. Vì vây, chúng ta phải thực sự đoàn kết, có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch yêu cầu các phòng, ban, ngành, các đơn vị phải ghi nhớ nhiệm vụ, chỉ tiêu giao năm 2024. Trên cơ sở chỉ tiêu giao các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, giao chỉ tiêu, nhiệu vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn, từng cán bộ, công chức, các bản, khu phố để tổ chức triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu giao không được thấp hơn chỉ tiêu huyện giao; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, thực hiện các biện pháp mạng mẽ để nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý các vi phảm của các phòng, ban, đơn vị, địa phương; khắc phục bằng được tình trạnh đùn đẩy, né tránh công việc; Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công …tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hoàn thành kế hoạch 5 năm 2020 - 2025.

                                                                                                 Kim Chung

TTVHTT, TT&DL huyện Quan Sơn