Phiên họp chuyên đề UBND huyện tháng 01 năm 2024

Sáng ngày 5/01/2024, UBND huyện tổ chức phiên họp chuyên đề để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Quan Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026 và các Kế hoạch của các phòng chuyên môn UBND huyện. Đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp

Dự phiên họp có đồng chí Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Bùi Trung Điền - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban CHQS huyện; Ủy viên UBND huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

Các đại biểu dự phiên họp

Tại Phiên họp, đại diện các phòng chuyên môn đã trình bầy các nội dung: dự thảo Quyết định ban hành quy chế làm việc của UBND huyện Quan Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc Thái huyện Quan Sơn, giai đoạn 2024 - 2030; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức năm 2024; Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ trên địa bàn huyện năm 2024; Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện Quan Sơn năm 2024; Kế hoạch tổ chức Tết tại các bản Mông huyện Quan Sơn.

Đ/c Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu

Đ/c Pham Ngọc Thanh - Giám đốc Trung tâm VHTTTT&DL huyện phát biểu 

Đ/c Ngân Văn Hòa - Trưởng phòng Dân tộc huyện phát biểu

Đ/c Lữ Văn Hà - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện phát biểu

 Với trách nhiệm cao, các đại biểu dự họp tham gia nhiều ý kiến vào các Kế hoạch, Quyết định được trình tại phiên họp. Đặc biệt đã phân tích, thảo luận kỹ, đóng góp ý kiến đối với xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị trang phục truyền thống dân tộc Thái; quy chế làm việc của UBND huyện; việc tổ chức Tết tại các bản Mông.

Đ/c Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp. Đồng chí yêu cầu các phòng chuyên môn được giao chủ trì tham mưu phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện bổ sung, hoàn thiên các Kế hoạch, Quyết định gửi về Thường trực UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện; quy định thời gian thực hiện nhiệm vụ cho từng phòng, đơn vị…

                                                                                                   Kim Chung

TTVHTT, TT&DL huyện Quan Sơn