Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” cho khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quay thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” kỳ quay thưởng quý II, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại chương trình quay thưởng, Hội đồng giám sát chương trình đã bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do Cục Thuế tỉnh quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế và tìm ra chủ nhân của 44 số “Hóa đơn may mắn” trúng giải. Mức thưởng gồm: 01 giải nhất trị gía 10.000.000 đồng; 03 giải nhì mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng; 05 giải ba mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; 35 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng. Huyện Quan Sơn có một khách hàng Phạm Thị Giang trúng giải khuyến khích " Hóa đơn may mắn" kỳ quay thưởng quý II, năm 2023.

Ông Lê Việt Quang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa – Quan Sơn – Mường Lát trao giải khuyết khích cho khách hàng may mắn

Buổi chiều ngày 15/8/2023, tại Hội trường tầng 2 Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Lê Việt Quang đã trao 1 giải khuyến khích cho khách hàng Phạm Thị Giang - thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát quyết tâm triển khai có hiệu quả việc thực hiện Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử kết nối từ máy tính tiền gắn với Chương trình “Hóa đơn may mắn”, tuyên truyền đến người nộp thuế bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả để người nộp thuế hiểu, đồng thuận và thực hiện tốt. Việc triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" không chỉ khuyến khích thói quen tiêu dùng, bảo vệ quyền lợi người mua hàng hóa, dịch vụ mà còn khuyến khích người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế.

Thu Huệ

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện