Lãnh đạo huyện chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023). Sáng nay ngày 01/8/2023, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện gồm các đồng chí; Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Cùng tham gia  có các đồng chí lãnh đạo đại diện một số phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Thay mặt Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy gửi lời chúc mừng, chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo trong thời gian qua.

 Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chúc mừng tập thể Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đồng chí khẳng định: Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo đột phá về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, bảo đảm tính nhạy bén, thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và cấp ủy đảng các cấp, nhất là trong học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh, của huyện; công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện có bước đổi mới. Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo đã tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác giáo dục lý luận chính trị, tích cực tham mưu đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của huyện. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần sáng tạo, đổi mới sâu sắc toàn diện, đồng bộ về công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác lý luận chính trị, nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt công tác định hướng tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. 

Đồng chí Trịnh Vinh Lực - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Trịnh Vinh Lực - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện cảm ơn sự quan tâm, động viên, chúc mừng của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đồng chí tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, những gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy để chỉ đạo tổ chức thực hiện với tinh thần nỗ lực cao nhất, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Các cơ quan, đơn vị  tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

Nhân dịp này các cơ quan, đơn vị đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Thu Huệ - Hà Càng

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện