Hội nghị tập huấn phần mềm, Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 24/5/2023, UBND huyện Quan Sơn phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin VNPT tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tham dự có đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn - HUV, Trưởng phòng Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh, phòng Nội vụ huyện và chuyên viên VNPT Thanh Hóa, Quan Sơn.

Đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn - HUV, Trưởng phòng Nội vụ khai mạc lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, trên 127 đồng chí là lãnh đạo, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học phụ trách công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được nghe chuyên viên Viễn thông giới thiệu khái quát về phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa; các chức năng, tính năng mới nâng cấp, bổ sung của phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa; hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị truy cập, bổ sung, chuẩn hoá thông tin hồ sơ cá nhân trên phần mềm, đảm bảo đáp ứng đủ 109 trường thông tin tại mẫu Sơ yếu lý lịch hợp nhất theo quy định của Bộ Nội vụ; hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, báo cáo thống kê, khai thác thông tin, dữ liệu trên phần mềm phục vụ công tác tổ chức cán bộ…

Thông qua tập huấn giúp cho cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện biết cách sử dụng, quản lý, theo dõi, cập nhật thông tin cá nhân trên phần mềm; cán bộ làm công tác tổ chức giảm tải được công việc, thực hiện thủ tục nhanh, kịp thời, báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu nhanh và chính xác. Từ đó góp phần chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ đầy đủ 109 trường dữ liệu theo mẫu 2C hợp nhất của Bộ Nội Vụ; chuẩn hóa danh mục hồ sơ theo yêu cầu của Bộ nội vụ và đảm bảo kết nối, đồng bộ hệ thống VNPT- CCVC với hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc Gia về công chức, viên chức.

Thu Huệ

Trung tâm VHTT, TT&DL huyện