Ra mắt và tập huấn mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” tại xã Trung Thượng

Sáng ngày 17/3, Ban Dân vận Huyện ủy Quan Sơn phối hợp với Đảng ủy xã Trung Thượng tổ chức hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 tại Trung Thượng. Đây là cụm thứ 2 trên địa bàn huyện tổ chức.

 Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Hà Xuân Khanh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Quan Sơn khai mạc hội nghị

Đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Xuân Khanh - ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Chu Đình Trọng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, lãnh đạo, cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo các xã Sơn Hà, Sơn Điện, Tam Lư, Trung Thượng.

Đ/c Hà Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Trung Thượng khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Trung Thượng triển khai kế hoạch xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023; công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” với 11 thành viên và thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đó, nội dung thực hiện mô hình điểm “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại xã Trung Thượng là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, của huyện Quan Sơn về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trong công tác dân vận của chính quyền xã nhằm thực hiện có hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền 2023”; đồng thời tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả của công tác dân vận chính quyền, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân địa phương; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, thực hiện tốt các bước công khai dân chủ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy chế, quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đóng góp công sức xây dựng NTM và các phong trào khác. Quy trình và thời gian thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” được tiến hành theo 5 bước cụ thể. Trong đó, định kỳ sơ kết và tổng kết thực hiện giai đoạn 1 vào tháng 12/2023.

Đ/c Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hà Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Ban chỉ đạo xã Trung Thượng tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 13 của Đảng về công tác Dân vận chính quyền. Công tác dân vận phải thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và xây dựng hệ thống chính trị; các cấp ủy Đảng phải xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài để thực hiện sao cho có hiệu quả; quan tâm triển khai, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận; tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, cải tiến lề lối tác phong làm việc theo hướng thân thiện, cởi mở, gần gũi với nhân dân. Đối với UBND xã triển khai thực hiện nghiêm túc việc thành lập BCĐ thực hiện mô hình, phân công cụ thể từng công việc cho các thanh viên; thực hiện chính quyền điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm. Cán bộ, công chức làm tốt công tác thực thi công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm với công việc, gần dân, hiểu dân, học dân; giải quyết công việc của công dân với thái độ tận tình, nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả nhất. Ủy ban MTTQ và các khối đoàn thể đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với hội viên, đoàn viên và Nhân dân; tập huấn các chuyên đề cho BCĐ mô hình. Các phòng, ban, ngành huyện quan tâm giúp đỡ trong công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp với Ban Dân vận hướng dẫn cụ thể các nhiệm vụ, công việc của mô hình yêu cầu.

Ban điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Sau khi Ban Điều hành mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 xã Trung Thượng ra mắt, nhận nhiệm vụ, Ban Dân vận Huyện ủy đã triển khai nội dung tập huấn xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” cho cán bộ, công chức và trưởng các đoàn thể chính trị, bí thư, trưởng các bản trên địa bàn xã Trung Thượng và lãnh đạo các xã trọng cụm gồm: xã Sơn Hà, Sơn Điện, Tam Lư và xã Trung Hạ.

                                                                                         Kim Chung

Trung tâm VHTTTT&DL huyện Quan Sơn