Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra thực địa, rà soát danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Từ ngày 12/3 đến 15/3/2023, đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn làm trưởng đoàn đi kiểm tra thực địa, rà soát danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025.

        Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện; lãnh đạo Phòng TN&MT, Văn phòng HĐND&UBND, Phòng NN&PTNT, KT&HT, VH&TT, GD&ĐT, Ban CHQS, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban QLRPH, Bưu điện, Điện lực, Trung tâm Y tế.

        Việc rà soát lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Quan Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất mới phát sinh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn huyện.

Bà Hà Thị Kim Tuyến, đại diện đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch đất thời kỳ 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023

        Tại các nơi đến kiểm tra thực địa, các đồng chí lãnh đạo huyện đã được nghe lãnh đạo các xã, thị trấn báo cáo quy hoạch sử dụng đất đầu tư công năm 2023 và cơ bản đồng ý với phương án của các xã, thị trấn. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng quán triệt, chỉ đạo: Việc quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Thông tư số 29 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch huyện Quan Sơn khi được phê duyệt theo quy định. Phân công, làm rõ trách nhiệm của các ban, ngành có liên quan trong việc xác định nhu cầu sử dụng đất và đề xuất các dự án sử dụng đất thuộc danh mục chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện theo từng đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời đề xuất ý kiến liên quan đến việc xác định các vị trí cụ thể như: xây dựng nhà làm việc Công an, Ban CHQS các xã, thị trấn và nhà trực của Trung đội Dân quân cơ động, Bưu điện VH xã, Trạm Y tế, Nhà văn hóa bản, các khu đất ở giãn dân cư, đất cụm công nghiệp, đất quốc phòng an ninh, đất văn hóa di tích, danh thắng, quy hoạch nghĩa trang...

        Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan cần tập trung phối hợp, rà soát, thống nhất các cập nhật quy hoạch sử dụng đất. Trong đó rà soát, phân loại đất ở (khu dân cư hiện hữu, khu dân cư nông thôn, định hướng đất ở nông thôn, định hướng phát triển đô thị), đất thương mại dịch vụ (khu vực dọc thị trấn và Sơn Lư), đất công nghiệp (bám sát vào quy hoạch vùng huyện, xác định các khu công nghiệp, cụm công nghiệp), đất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đất quy hoạch nghĩa trang, đất quốc phòng an ninh; đẩy nhanh tiến độ cập nhật, thống nhất, chốt các phương án Quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

        Cùng với đó, tập trung hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, làm cơ sở thực hiện công tác quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản trên địa bàn; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và đơn vị tư vấn để tích hợp quy hoạch huyện, lĩnh vực nông nghiệp vào Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo chất lượng; tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, hình thành các mô hình liên kết chặt chẽ, bình đẳng tin cậy giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

        Kết thúc chuyến công tác kiểm tra thực địa, đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Trên cơ sở đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung lại quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của các xã, thị trấn, cũng như của huyện. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn chia giai đoạn sử dụng đất theo giai đoạn từ 2021 - 2025 và 2026 - 2030. Cán bộ địa chính tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Chủ tịch UBND huyện quy hoạch có tầm nhìn xa, dài hạn. Từ đó, tạo điều kiện UBND huyện sớm hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

        Một số hình ảnh đồng chí Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn đi kiểm tra thực địa:

                                                  Tin, ảnh: Bùi Đông

Trung tâm VHTT-TT&DL huyện