Tin hội nghị Báo cáo viên tháng 02/2023

       Thực hiện chương trình công tác tháng 02, sáng ngày 24 tháng 02 năm 2023 Ban tuyên giáo phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 02 và định hướng công tác tuyên truyền tháng 3. Dự và triển khai hội nghị có đồng chí Vi Thị Luận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU - BCV cấp huyện, các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện và các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan đóng trên địa bàn huyện.

       Tại hội nghị các đồng chí Báo cáo viên đã báo cáo các nội dung về: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thời gian gần đây; dự báo tình hình trong thời gian tới; Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đối ngoại nhân dân năm 2022. Dự báo tình hình thế giứi và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2023; Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. 

       Phát biểu và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 2 và tháng 3, đồng chí Vi Thị Luận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU - BCV cấp huyện đã nhấn mạnh định hướng công tác tuyên truyền về kết quả, thành tựu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2022 và các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023; Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, địa phương; Việc triển khai học tập, quán triệt, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5,6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền về công tác quản lý thị trường, giá cả, các hoạt động văn hóa, lễ hội du lịch đầu xuân, bảo đảm văn minh, lịch sự; Tuyên truyền các ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh hóa, Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng; Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.. Và tập trung truyền truyền Lễ hội Mường Xia được tổ chức từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2023 kết nối điểm du lịch cộng đồng của huyện và thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

Nguyễn Thị Lan - PGĐ Trung tâm Chính trị