Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II và 02 chuyên đề năm 2023.

       Chiều ngày 24/02, Trung tâm chính trị phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng  đợt II và 2 chuyên đề " Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo"  năm 2023. Dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó giám đốc, giảng viên Trung tâm Chính trị và 74 học viên là đoàn viên ưu tú của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn huyện.

       Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu 5 bài  lý luận cơ bản dành cho quần chúng phấn đấu vào đảng, và 8 bài học của chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam", "Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo" tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đây là những kiến thức cơ bản và cần thiết giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nội dung rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng; Xây dựng con người Việt Nam thấm sâu chủ nghĩa yêu nước; Tôn giáo trong đời sống xã hội; tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng; Đảng viên với tín ngưỡng tôn giáo; Chuyên đề thời sự Quốc tế, trong nước, trong tỉnh thời gian qua; Chương trình nghiên cứu thực tế tại Động Bo Cúng, Đền thờ tướng quân Tư Mã Hai Đào; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QP – AN của xã Sơn Điện trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

       Kết thúc lớp học, với kết quả viết bài thu hoạch loại giỏi đạt 46%; Loại khá đạt 23%, loại trung bình đạt 31%, với kết quả đó có 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng Nhận thức về Đảng và 2 chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam","Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo" đợt II năm 2023. Với kết quả học tập, tiếp thu tại trung tâm trở về cơ sở, đơn vị công tác, rèn luyện tốt hơn nữa để phấn đấu sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

       Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó giám đốc trung tâm chính trị huyện nhấn mạnh sau lớp học này các đồng chí trở về địa phương, cơ quan, đơn vị công tác tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, Đảng các cấp; đóng góp, hiến kế các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, phát triển du lịch huyện Quan Sơn; tham gia các hoạt động phong trào do các tổ chức phát động, đặc biệt là phong trào chung tay xây dựng Nông thôn mới; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đã đề ra. Đồng thời luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, là lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác chống các quan điểm, sai trái thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, xứng đáng là lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực và là niềm tin của Đảng.

        Tại buổi lễ bế giảng đồng chí Phó giám đốc Trung tâm chính trị đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện./.

Nguyễn Thị Lan - PGĐ Trung tâm Chính trị