Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

        Ngày 31/10/2022, Công an huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp về công tác công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữa Công an huyện với Cơ quan Ban quản lý Dự án – Đầu tư xây dựng huyện và Cơ quan Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn. Dự có Trung tá Hà Văn Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; đại diện lãnh đạo 03 đơn vị tham gia ký kết.

Toàn cảnh Lễ ký kết quy chế phối hợp

          Tại Hội nghị, ba bên đã thông qua các Quy chế phối hợp. Theo đó Công an huyện trao đổi những vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và tình hình hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực Dự án - Đầu tư xây dựng, các thông tin đó đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến tình hình chính trị, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, lập trường tư tưởng, chính trị cho cán bộ, thông tin liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm vào Ban quản lý Dự án - Đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn. Trao đổi, thông tin về những cán bộ Đảng viên Ban quản lý Dự án - Đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn có biểu hiện hành vi cơ hội chính trị, bè phái gây mất đoàn kết nghiêm trọng trong nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, tham gia các hoạt động phức tạp về An ninh chính trị; lợi dụng dân chủ, nhân quyền để tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…; những biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật khác của cán bộ phục vụ công tác bảo vệ nội bộ. Trao đổi, kiểm tra, xác minh về cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên được bố trí công tác tại những bộ phận thiết yếu, quan trọng, có nhiều bí mật nhà nước,có biểu hiện hoạt động phức tạp.

Công an huyện với Cơ quan Ban quản lý Dự án – Đầu tư xây dựng huyện và Cơ quan Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn thực hiện ký kết quy chế phối hợp

          Về Quy chế Công an huyện Quan Sơn và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn, trong phối hợp thực hiện công tác phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh, an toàn, tài sản, con người, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác bảo vệ, tài sản có giá trị liên quan đến hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn. Trong công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành việc thực hiện những công tác đó nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, tài sản, con người góp phần thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tuân thủ các quy định của pháp luật; thực hiệnđúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành. Đảm bảo tính thống nhất, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Việc trao đổi thông tin và trách nhiệm phối hợp giữa lực lượng Công an và Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn phải kịp thời, chính xác, đảmbảo yêu cầu cả về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn.

          Về nguyên tắc phối hợp các bên tuân thủ các quy định của pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành. Đảm bảo tính thống nhất, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật. Việc trao đổi thông tin và trách nhiệm phối hợp giữa lực lượng Công an huyện, Ban quản lý Dự án - Đầu tư xây dựng huyện và Ngân hàng chính sách xã hội huyện phải kịp thời, chính xác, đảm bảo yêu cầu cả về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các công trình, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn.

 

Hà Càng

 

 

 

Trung tâm VHTT, TT&DL