Hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đẩy mạnh công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2022

Chiều ngày 10/10/2022, tại Hội trường tầng 2 UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và đẩy mạnh công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2022. Đồng chí Trương Trọng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm DVNN huyện, Chủ tịch, Công chức phụ trách nông lâm nghiệp, Thú y viên các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

        Thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, chủ động của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đến các xã, thị trấn, cùng các phòng, ban chuyên môn tổ chức giám sát chặc chẽ tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm đến tận bản, hộ gia đình để kịp thời phát hiện, xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Đến thời điểm này, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng vắc xin  được thực hiện tốt, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh xảy ra; 12/12 xã, thị trấn hoàn thành công tác tiêm phòng đợt 1/2022; kết quả cụ thể như: Vacxin tụ huyết trùng, lở mồm long móng trâu, bò tiêm được 10.500 liều, đạt 84%; vacxin viêm da nổi cục được 9.700 liều, đạt 88%; vacxin dịch tả lợn được 8.620 liều, đạt 86%; vacxin dại cho đàn chó, mèo được 3000 liều, đạt 100%; Vacxin cho đàn gia cầm được 85.970 liều, đạt 73%. Để chủ động tạo miễn dịch, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh phát sinh, lây lan, đảm bảo an toàn cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện. Toàn huyện triển khai công tác tiêm phòng đợt 2/2022, bắt đầu từ ngày 17/8 và hoàn thành tiêm trước ngày 15/10/2022, trong đó tiêm vắc  cho đàn trâu bò đạt 87%; vacxin cho đàn lợn đạt 72,1%; vacxin dại cho đàn chó đạt 81,1%; vacxin cho gia cầm đạt 73,8%.

        Tại hội nghị, có 6 ý kiến của các đại biểu tham gia thảo luận đưa ra các thực trạng khó khăn trong công tác tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp cần khắc phục trong công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2022.

Đồng chí Trương Trọng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

        Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trương Trọng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp, nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 2 đạt kết quả cao. Làm tốt công tác thống kê tổng đàn đảm bảo không để sót đối tượng tiêm và rà soát lại số vacxin còn lại ở các xã, thị trấn; các phòng, ban liên quan phối hợp cung ứng đầy đủ, kịp thời vacxin và vật tư y tế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cùng đề nghị, cùng với công tác tiêm phòng, các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh công tác trồng cây gai xanh vụ thu và phục tráng rừng luồng; tăng cường giám sát xây dựng các phương án chủ động phòng dịch bệnh và sẵn sàng phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trong thời gian tới, góp phần duy trì, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Trung tâm VHTT,TT&DL huyện tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để người dân biết và thực hiện.

                                                                                               Thu Huệ