Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Sơn Thủy.

Tiếp tục chương trình giám sát theo kế hoạch, ngày 6/10/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc giám sát tại xã Sơn Thuy. Nội dung giám sát về thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuát thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020.

        Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Trưởng đoàn; cùng đi có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, các thành viên trong đoàn. Làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã,  cùng các cơ quan, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

        Theo báo cáo năm 2016 - 2020, xã Sơn Thủy thực hiện các mô hình, dự án PTSX là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Qua 5 năm thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia thật sự đi vào cuộc sống, huy động cả hệ thống chính trị; sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và cả chính người nghèo. Đời sống và vật chất của nhân dân ngày càng được nâng lên, những mô hình, dự án phát triển sản xuất mang lại hiệu quả tương đối cao, giúp nâng cao thu nhập cho nguời dân như: mô hình bò sinh sản; mô hình trồng rừng Mận ở Bản mùa Xuân…

Về cơ cấu vốn: Nguồn vố trong giai đoạn 2016 - 2020 được Trung ương bố trí cho UBND xã Sơn Thủy.với tổng nguồn vốn gồm: Chương trình 30a là 1.060.720.000 đồng; Chương trình 135 tổng vốn hỗ trợ: 1.302.900.000 đồng. Qúa trình thực hiện nguồn vốn, ủy ban nhân dân xã đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất về thủ tục hồ sơ đầy đủ, thanh quyết toán đúng quy định.

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế các hộ dân được hỗ trợ

        Ngoài việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ, Đoàn giám sát cũng đã giành thời gian đi kiểm tra thực tế một số mo hình tại  tại Bản Thủy Sơn và Chung Sơn.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Kết luận tại buổi  giám sát.

        Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại buổi giám sát: việc thực hiện chính sách, pháp luật và huy động các nguồn lực, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Sơn Thủy thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan và đáng ghi nhận. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã cần tập trung các nguồn lực cho công tác giảm ngèo bền vững, đảm bảo việc đầu tư sự dụng hiệu quả các nguồn vốn; chú trọng lồng ghép các chương trình đầu tư trên địa bàn. Xây dựng và nhân rộng các mô hinh đã đạt được kết quả để giảm nghèo hiệu quả, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình dự án không để xảy ra sai phạm, lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư..

Bá Thống