Thường trực HĐND huyện giám sát tại xã Tam Thanh

Thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuát thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016 – 2020, công tác giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện, ngày 5/10/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc giám sát tại xã Tam Thanh.

        Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn; cùng đi có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và một số các phòng, đơn vị liên quan. Về phía đơn vị được giám sát, làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã, cùng các cơ quan, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

        Tại xã Tam Thanh, theo báo cáo năm 216 - 2020, thực hiện các mô hình, dự án PTSX là một nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của xã Tam Thanh giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo. Qua 5 năm thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia thật sự đi vào cuộc sống, huy động cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các từng lớp nhân dân và cả chính người nghèo. Đời sống và vật chất của nhân dân ngày càng được nâng lên, những mô hình, dự án phát triển sản xuất mang lại hiệu quả tương đối cao, giúp nâng cao thu nhập cho nguời dân như. Mô hình bò sinh sản; mô hình trồng rừng đang được bà con nhân rộng; tuy nhiên vẫn có một số mô hình hiện chưa đạt kết quả cao: mô hình nuôi dê và một số mô hình khác. Về cơ cấu vốn: Nguồn vố trong giai đoạn 2016 – 2020 được Trung ương bố trí cho UBND xã Tam Thanh.- tổng nguồn vốn: 2.054.900.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn Chương trình 135 tổng vốn hỗ trợ: 1.002.900.000 tỷ đồng; Chương trình 30a tổng vốn hỗ trợ: 817.000.000 triệu đồng. Vốn ngoài chương trình 30a và chương trình 135 là: 235.000.000 triệu đồng. Qúa trình thực hiện các nguồn vốn, Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện đầy đủ, kịp thời , đáp ứng nhu cầu thực hiện các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất về thủ tục, hồ sơ đầy đủ, thanh quyết toán đúng quy định.

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế các hộ dân được hỗ trợ

        Đoàn giám sát kiểm tra thực tế 3 hộ dân nuôi cá và gà vịt tại Bản Cha Lung, nuôi dê tại Bản phe

Đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luật buổi giám sát

        Kết luận tại các buổi giám sát, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Văn Sơn - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật và huy động các nguồn lực, thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tam Thanh thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị xã cần tập trung các nguồn lực cho công tác giảm ngèo bền vững, đảm bảo việc đầu tư sự dụng hiệu quả các nguồn vốn; chú trọng lồng ghép các chương trình đầu tư trên địa bàn. Xây dựng và nhân rộng các mô hinh đã đạt được kết quả để giảm nghèo hiệu quả, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình dự án không để xảy ra sai phạm, lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư.

                                                                                                                

                                                                                                                   Bá Thống