Huyện Quan Sơn tổ chức tập huấn diễn dập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2022

Chiều 30/8/2022, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quan Sơn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng diễn tập cho khung diễn tập khu vực phòng của huyện Quan Sơn. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Sơn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; đồng chí Bùi Trung Điền - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Trưởng Bn khu vực phòng thủ huyện.

         

Toàn cảnh lớp tập huấn  

        Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 đồng chí trong Ban Chỉ đạo diễn tập, Ban Tổ chức diễn tập, các Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức, các đồng chí thành phần trong khung diễn tập của 4 xã Tham Thanh, Sơn Hà Trung Thượng và thị trấn Sơn Lư.

Đồng chí Bùi Trung Điền - UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó Trưởng Bn khu vực phòng thủ huyện triển khai các nội dung tại lớp tập huấn

        Tại lớp tập huấn, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quan Sơn đã hướng dẫn, bồi dưỡng một số nội dung trọng tâm gồm: Một số vấn đề chung về diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể trong chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng. Đặc điểm tác chiến của địch khi tiến công vào khu vực phòng thủ huyện và thứ tự hành động của khung tập qua các giai đoạn diễn tập. Thứ tự hành động  của cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong các giai đoạn diễn tập. Thứ tự nội dung, phương pháp, thành phần, thời cơ triển khai, ma két, trang trí các hội nghị. Hội nghị Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng. Hội nghị Ban chỉ đạo phòng không nhân dân triển khai kế hoạch phòng không nhân dân. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy  ra nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến. Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện (chuyên đề) ra nghị quyết chuyển hoạt động địa phương sang thời chiến. Hội nghị Đảng ủy Quân sự huyện thông qua Quyết tâm Tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022. Thông báo quy định mật danh diễn tập.

        Qua lớp tập huấn, nhằm giới thiệu cho các đồng chí nắm được đặc điểm tác chiến của địch khi tiến công vào khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; những nội dung cơ bản về các trạng thái quốc phòng, hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành đoàn thể. Làm cơ sở cho các đồng chí làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 đạt kết quả cao.

                                                                                                                   Bá Thống