Hội nghị trực tuyến Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện mở rộng tháng

Chiều ngày 20/6/2022, UBND huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện mở rộng tháng 6. Đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

        

Các đồng chí lãnh đạo huyện và các phòng, ban tham gia Hội nghị

        Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Chu Đình Trọng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan.

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện trình bày Báo cáo tình hình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban ngành các cấp bám sát Nghị quyết, quyết định, kế hoạch của tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế xã hội đảm bảo các mục tiêu đề ra. Hiện nay, dịch Covid 19 trên toàn huyện đã cơ bản được kiểm soát tốt, gần như không còn ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa giáo dục..., tỉ lệ thực hiện tiêm chủng đạt cao. Kinh tế duy trì ổn định, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 190 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; tổ chức triển khai nhân rộng mô hình lúa Nhật J02 với tổng diện tích 70ha, tại 16 bản thuộc 10/12 xã, thị trấn, đạt năm suất trung bình 58,2 tạ/ha; phát triển diện tích trồng cây gai xanh, trồng mới thêm 17ha trong năm 2022; chăn nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm; lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững; thủy sản có bước tăng trưởng cao, giá trị ước đạt 5,3 tỷ đồng, dự án nuôi cá lồng Vietgap lòng hồ thủy điện Trung Xuân và dự án nuôi cá Tầm thương phẩm tại xã Sơn Điện phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao; Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được quan tâm thực hiện tốt; các ngành dịch vụ từng bước phục hồi và phát triển, đáp ứng như cầu thiết yếu của người dân; hoạt động văn hóa, thông tin luôn từng bước đổi mới và nâng cao, tập trung triển khai ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, chương trình chuyển đổi số của Quốc gia, của tỉnh; ngành giáo dục duy trì, giữ vững kết quả; Công tác an sinh xã hội và Chính sách người có công được thực hiện tốt; Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, di dời bàn giao đất mới cho 36 hộ dân nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại khu định cư mới Co Hương; Công tác Quốc phòng - an ninh được giữ vững, không xảy ra tai nạn nghiêm trọng...

Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng công an huyện phát biểu tại Hội nghị

        Tại hội nghị, các Ủy viên UBND huyện và lãnh đạo các đơn vị tham luận, đóng góp ý kiến, bàn các giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong nhiều lĩnh vực như: Đề nghị các xã nhanh chóng triển khai thực hiện Công nghệ số trong các lĩnh vực; thành lập đoàn kiểm tra chất lượng Làng văn hóa tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa; Phòng TN&MT và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác giám sát trong công tác đổ thải, điểm tập trung đổ thải; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm khi có vi phạm xảy ra; đề nghị huyện có kế hoạch hợp đồng giáo viên môn Tiếng Anh và Tin học đáp ứng đạt tiêu chuẩn chương trình học hiện nay;...

Đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chức năng huyện và các cơ quan đơn vị, các xã tập trung cao độ gửi lại số liệu cho Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thống kê để tổng hợp báo cáo hoàn thiện chi tiết.

        Cũng tại nội dung kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đề nghị các xã, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động trong công tác phòng tránh thiên tai; từ cấp huyện đến cấp xã rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế, quốc phòng, an ninh đảm bảo các chỉ tiêu giao trong thời gian từ nay đến cuối năm phấn đấu hoàn thành tốt nhất; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện 3 chương trình MTQG; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và các chính sách an sinh xã hội; nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên địa bàn; lực lượng công an tiếp tục triển khai phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức tốt Chương trình ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Huyện Quan Sơn với các huyện Viêng Xay, Sầm Tớ.

Cao Dung

Trung tâm VHTTTT&DL huyện