Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 17/5/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến 63 điểm cầu của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hơn 700 điểm cầu Công an huyện, thị xã, thành phố.

        Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

     

Điểm cầu Công an huyện Quan Sơn

        Dự và tiếp thu tại điểm cầu huyện Quan Sơn có đồng chí Trung Tá Hà Văn Thông - UV BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện; Các đồng chí trong cấp ủy, lãnh đạo công an huyện; Đội trưởng, trưởng công an 12 xã thị trấn. 

   Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp thông tin nhanh các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

        Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Hải Bình thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

        Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đề nghị, Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của CAND và của địa phương, đơn vị. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và sắp tới là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV… Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các mặt công tác công an, việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án số 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ trong CAND. Tiếp tục tuyên truyền hiệu quả của việc thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã; kết quả công tác xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự. 

        Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách nhấn mạnh thêm, Đảng ủy Công an các đơn vị cần thường xuyên, tăng cường công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu lợi dụng tình hình để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân phòng tránh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND và kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND.

Cao Dung

Trung tâm VHTTTT&DL huyện