Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Quan Sơn tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 và quán triệt, triển khai đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn huyện Quan Sơn”.

        Chủ trì và điều hành Hội nghị, đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; tham gia cùng điều hành Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Sơn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Tiến Thành - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND; các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan; Thường trực và các Ban của HĐND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh Hội nghị

        Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng số Đại biểu HĐND huyện khóa VI hiệnnay là 29 đại biểu; Thường trực HĐND huyện gồm 5 đồng chí. Đối với các xã, thị trấn, sau kỳ họp thứ nhất đã phê chuẩn 24 chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND xã, thị trấn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 5 kỳ họp (trong có 2 kỳ họp chuyên đề), công tác chuẩn bị tổ chức điều hành các kỳ họp có nhiều đổi mới, đều được tổ chức theo hình thức Kỳ họp không giấy tờ. HĐND huyện đã ban hành 38 Nghị quyết, trong đó có 18 Nghị quyết về nhân sự, 20 Nghị quyết khác như Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư; kế hoạch sử dụng đất…

Đồng chí Hoàng Văn Sơn - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện triển khai đề án tại hội nghị

        Sau giám sát và chất vấn tại các Kỳ họp, HĐND huyện đã có 25 kiến nghị, đề xuất đối với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, các kiến nghị đã và đang được giải quyết. Công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của HĐND huyện được thực hiện thường xuyên trên cổng thông tin và trang Webside huyện. Hội nghị cũng đã thông qua nội dung việc triển khai Kế hoạch đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND xã, thị trấn huyện Quan Sơn”.

Đồng chí Ngân Thị Kiệu - Phó ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện trình bày tham luận tại Hội nghị

        Hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu để thảo luận, bàn bạc và giải quyết nhiều vấn đề còn bất cập tại HĐND các xã, thị trấn trong thời gian qua. Liên quan đến công tác giám sát và trả lời ý kiến của cử tri, Hội nghị đã tập trung làm rõ về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động của HĐND các cấp, từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND.

Đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại Hội nghị

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Thị Hạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, xã trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của người đứng đầu đối với các hoạt động, tổ chức của HĐND; thực hiện tốt công tác cán bộ, thường xuyên quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ năng lực, trách nhiệm, năng lực thực tiễn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các kỳ họp, phiên họp, phát huy trí tuệ tập thể trong thảo luận, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt các quy chế làm việc và chương trình công tác của HĐND và Thường trực HĐND. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giám sát; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình trong nhân dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch.

        Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lương Thị Hạnh đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong việc tiếp xúc cử tri; thu thập, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri; nghiên cứu, đề xuất nội dung chất vấn, tham gia chất vấn tại kỳ họp; nghiên cứu chính sách pháp luật, nắm bắt kịp thời, sâu sát tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; tham gia có hiệu quả, chất lượng vào các hoạt động tại kỳ họp. Cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND… Triển khai và thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND xã, thị trấn huyện Quan Sơn”.

Cao Dung

Trung tâm VHTTTT&DL huyện