Đại hội Cựu chiến binh cơ quan Dân Đảng

Chiều ngày 11/5/2022, tại Hội trường tầng 3 Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh cơ quan Dân Đảng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Xuân Khanh - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng; đồng chí Lê Văn Ba - Chủ tịch Hội CCB huyện; đại diện các ban, đoàn thể - chính trị xã hội huyện cùng 09 hội viên Hội cựu chiến binh cơ quan Dân Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

        Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh cơ quan dân Đảng huyện có 9 hội viên là các đồng chí đang công tác tại các Ban Đảng - Đoàn thể huyện. Các đồng chí hội viên luôn phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kỷ luật cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền cho hội viên cảnh giác đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu chống phá chế độ của các thế lực thù địch; phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa. Bên cạnh đó, các đồng chí hội viên trong Hội còn tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội các chi bộ cơ quan, Đại hội Đảng bộ cơ quan dân Đảng… Hàng năm, 100% các đồng chí hội viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Các hội viên đều tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động; đặc biệt thường xuyên quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần và đời sống của hội viên; vận động cán bộ Hội viên ủng hộ CCB nghèo, hoàn cảnh khó khăn…

        Tại đại hội, các hội viên đã thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó, phấn đấu 100% hội viên có quan điểm chính trị kiên định, vững vàng; hàng năm Hội luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Hội viên và gia đình Hội viên không vi phạm phát luật, Luật ATGT,...

Đồng chí Hà Xuân Khanh - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng phát biểu tại Đại hội

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Xuân Khanh - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Dân Đảng ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Cựu chiến binh cơ quan Dân Đảng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội cần quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cho thế hệ trẻ. Hội viên hội CCB cần gương mẫu, tích cực tham gia và vận động quần chúng, cán bộ công chức trong cơ quan tham gia các hoạt động xã hội, đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, văn minh nơi công sở. Từng hội viên phải thường xuyên học tập, nắm vững đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm và hành vi sai trái, bảo vệ Đảng, chính quyền. Tiếp tục đổi mới các hoạt động, xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ra mắt BCH  Hội CCB cơ quan dân Đảng khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027

        Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 2 đồng chí. Đồng chí Lê Viết Xuân - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục được tái bầu giữ chức Chủ tịch; đồng chí Ngân Văn Nghĩa - Phó ban Dân vận Huyện ủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB cơ quan dân Đảng khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu 01 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện được tổ chức trong thời gian tới. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, bế mạc và thành công tốt đẹp.

            Kim Chung