Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề tại xã Tam Thanh và thị trấn Sơn Lư

Thực hiện chương trình công tác giám sát chuyên đề năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện, ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức cuộc giám sát chuyên đề tại xã Tam Thanh và thị trấn Sơn Lư.

        Đoàn giám sát do đồng chí Lê Đình Xuân - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn; cùng đi có các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Phòng KT&HT. Làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã, thị trấn cùng các cơ quan, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

        Tại xã Tam Thanh, theo báo cáo năm 2020, xã được nhà nước đầu tư xây dựng 2 công trình thuộc chương trình MTQG về xây dựng NTM. UBND xã đã tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục đầu tư thi công và hoàn thành. Công trình đường giao thông từ bản Na Ấu đi bản Cha Lung với tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng; công trình đường giao vùng sản xuất lâm nghiệp hơn 2 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả.

Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế các công trình

        Tại thị trấn Sơn Lư, công trình kênh mương bản Hẹ được đầu tư xây dựng từ năm 2020 đến 2021 với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng, vốn nhà nước cấp 100%, đến nay đã hoàn thành nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ quyết toán và chưa đưa vào sử dụng.

        Đoàn giám sát tham quan tuyến đường liên bản và công trình kênh mương tại 2 đơn vị. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và khảo sát thực tế, các thành viên trong đoàn đã tham gia các ý kiến, nêu lên những vấn đề mà các thành viên trong đoàn giám sát quan tâm. Các ý kiến tập trung vào việc vận hành cơ chế, huy động nguồn lực xã hội hóa và các khoản thu hợp pháp.

Đồng chí Lê Đình Xuân - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị làm việc của đoàn giám sát với các cơ quan, ngành được giám sát đợt này

        Kết luận tại các buổi giám sát, thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Lê Đình Xuân - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cấp ủy Đảng, chính quyền 2 xã (Tam Thanh và thị trấn Sơn Lư) cũng như sự chung tay của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND đề nghị trong thời gian tới, 2 địa phương tiếp tục nghiên cứu, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Về các khoản chi nguồn vốn dự án, thị trấn cần bổ sung hồ sơ cụ thể, chi tiết. Chủ động quản lý tốt nguồn vốn theo đúng quy định, sử dụng nguồn ngân sách cấp có hiệu quả; đề nghị 2 đơn vị tiếp tục thực hiện công tác huy động xã hội hóa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch đúng luật ngân sách nhà nước hiện hành.

Cao Dung - Hà Càng

Trung tâm VHTTTT&DL huyện